Advocacy Letters

Letter to Prime Minister candidates “A Prime Minister for children”

28 January 2021 Given that Extraordinary Parliamentary Elections were held in the Republic of Kosovo on February 14,…

KOMF addressed a letter to the Prime Minister: Social services risk being closed in January 2021, children will be left without services

The Coalition of NGOs for Child Protection – KOMF addressed a letter to the Prime Minister of Kosovo…

KOMF: The Government must cut infrastructure investments and increase child support

15 June 2020, Prishtina The Coalition of NGOs Child Protection in Kosovo – KOMF has sent a letter…

Joint statement of the Kosovo’s Ombudsman, UNICEF and KOMF – Call for action “Let’s give Juveniles a Chance”

Kosovo’s Ombudsman, UNICEF and KOMF (Coalition of NGOs for Child Protection in Kosovo) through a joint statement for…

Joint statement of ChildPact and KOMF “Commitment of CSOs for the rights and protection of children during Covid-19”

28 April 2020, Prishtina ChildPact, as a regional network of national coalitions, including KOMF, has published a statement…

KOMF filed a request for provision of basic services for children with disabilities during the COVID-19 pandemic

30 April 2020 The Coalition of NGOs for Child Protection in Kosovo – KOMF addressed a letter to…

KOMF: Emergency Fiscal Package must include schemes for vulnerable children to ensure social welfare

6 April 2020, Prishtinë Coalition of NGOs for Child Protection in Kosovo – KOMF addressed a letter to…

KOMF demands accountability for the failure of institutions in dealing with cases of child victims of sexual abuse

Coalition of NGOs for Child Protection in Kosovo – KOMF through a request addressed to Albulena Haxhiu –…

KOMF addressed a letter to the Prime Minister, Ministry of Health to be transformed into Ministry of Health and Social Welfare

Coalition of NGOs for Child Protection in Kosovo – KOMF addressed a letter to the Prime Minister of…

KOMF and ÇOHU demand accountability for the actions of prosecution

Coalition of NGOs for Child Protection – KOMF and Organization for Democracy, Anti-Corruption and Dignity, ÇOHU, have sent…

KOMF addressed a letter to the Members of the Assembly: Approve the Draft Law on Child Protection

The Coalition of NGOs for Child Protection – KOMF has submitted to all members of the Assembly of…

55 minutes ago

KOMF
🔵KOMF në takimin e Forumit Nacional për Shkollat miqësore “Rritemi bashkë” në kuadër të Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit, prezantoi të gjeturat dhe rekomandimet nga punëtoritë e mbajtura me rreth 400 profesionistë në nivel komunal mbi zbatimin e 𝐋𝐢𝐠𝐣𝐢𝐭 𝐩𝐞̈𝐫 𝐌𝐛𝐫𝐨𝐣𝐭𝐣𝐞𝐧 𝐞 𝐅𝐞̈𝐦𝐢𝐣𝐞̈𝐬. 🎯Fokusi u vendos tek të gjeturat dhe rekomandimet sa i përket mbrojtjes së fëmijëve në institucionet arsimore. Ky takim u mbështet në kuadër të projektit “Fuqizimi i akterëve të shërbimeve sociale për të ofruar shërbime cilësore dhe të qëndrueshme për fëmijët dhe familjet e cenueshme në Kosovë”, i cili implementohet nga KOMF, mbështetet nga Unicef Kosovo Programme në partneritet me USAID Kosovo. ... See MoreSee Less
View on Facebook

4 hours ago

KOMF
KOMF po vazhdon të mbështes Ministria e Drejtësisë për hartimin e Analizës 📈 mbi gjendjen aktuale të Qendrave për Punë Sociale, me fokus sfidat në aspektin ligjor, institucional dhe funksional.Kjo analizë po hartohet bazuar në vendimin e Ministrisë së Drejtesisë.📌Lidhur me këtë u mbajt punëtoria për procesin e konsultimit dhe validimit të Analizës së Qendrave për Punë Sociale. Kjo punëtori u fokusua në ➡️ prezantimin e hapave për hartimin e Analizës mbi gjendjen aktuale të Qendrave për Punë Sociale, rezultateve të dala dhe rekomandimeve të ofruara nga ekspertët Blerta Perolli Shehu dhe Bedri Bahtiri. 📌Po ashtu gjatë punëtorisë u adresuan dhe reflektuan komentet dhe sugjerimet e grupit punues, deri në finalizimin dhe validimin e kësaj analize. Kjo punëtori u përkrah nga organizata anëtare Terre des hommes - Kosovo.Ekspertiza për hartimin e analizës përkrahet nga KOMF në kuadër të projektit “Fuqizimi i akterëve të shërbimeve sociale për të ofruar shërbime cilësore dhe të qëndrueshme për fëmijët dhe familjet e cenueshme në Kosovë”, i mbështetur nga Unicef Kosovo Programme në partneritet me USAID Kosovo. ... See MoreSee Less
View on Facebook

1 week ago

KOMF
Donjeta Kelmendi, nga KOMF morri pjesë në panelin e tretë të Konferencës së dytë për shënimin e Ditës Botërore të Punës së Sociale, me temën ➡ Formësimi akademik, puna praktika dhe zhvillimi profesional i profesionistëve të punës sociale – Perspektiva e KosovësModeratore: Rema Krasniqi, SOS Fshatrat e Fëmijëve Kosovë Panelistë të tjerë: Avdyl Gashi shef i degës punë sociale Universiteti i PrishtinësAdile Basha Shaqiri, Ministria e Drejtësisë Mentor Morina, Departamenti i Politikave Sociale dhe Familjes ... See MoreSee Less
View on Facebook