Advocacy Letters

Letter to Prime Minister candidates “A Prime Minister for children”

28 January 2021 Given that Extraordinary Parliamentary Elections were held in the Republic of Kosovo on February 14,…

KOMF addressed a letter to the Prime Minister: Social services risk being closed in January 2021, children will be left without services

The Coalition of NGOs for Child Protection – KOMF addressed a letter to the Prime Minister of Kosovo…

KOMF: The Government must cut infrastructure investments and increase child support

15 June 2020, Prishtina The Coalition of NGOs Child Protection in Kosovo – KOMF has sent a letter…

Joint statement of the Kosovo’s Ombudsman, UNICEF and KOMF – Call for action “Let’s give Juveniles a Chance”

Kosovo’s Ombudsman, UNICEF and KOMF (Coalition of NGOs for Child Protection in Kosovo) through a joint statement for…

Joint statement of ChildPact and KOMF “Commitment of CSOs for the rights and protection of children during Covid-19”

28 April 2020, Prishtina ChildPact, as a regional network of national coalitions, including KOMF, has published a statement…

KOMF filed a request for provision of basic services for children with disabilities during the COVID-19 pandemic

30 April 2020 The Coalition of NGOs for Child Protection in Kosovo – KOMF addressed a letter to…

KOMF: Emergency Fiscal Package must include schemes for vulnerable children to ensure social welfare

6 April 2020, Prishtinë Coalition of NGOs for Child Protection in Kosovo – KOMF addressed a letter to…

KOMF demands accountability for the failure of institutions in dealing with cases of child victims of sexual abuse

Coalition of NGOs for Child Protection in Kosovo – KOMF through a request addressed to Albulena Haxhiu –…

KOMF addressed a letter to the Prime Minister, Ministry of Health to be transformed into Ministry of Health and Social Welfare

Coalition of NGOs for Child Protection in Kosovo – KOMF addressed a letter to the Prime Minister of…

KOMF and ÇOHU demand accountability for the actions of prosecution

Coalition of NGOs for Child Protection – KOMF and Organization for Democracy, Anti-Corruption and Dignity, ÇOHU, have sent…

KOMF addressed a letter to the Members of the Assembly: Approve the Draft Law on Child Protection

The Coalition of NGOs for Child Protection – KOMF has submitted to all members of the Assembly of…

3 days ago

KOMF
🔵 KOMF morri pjesë në punëtorinë e organizuar nga organizata anëtare Civil Rights Program - Kosovo (CRP/K) në partneritet dhe mbështetur nga Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva, z.s. , Republika e Çekisë, “𝐒𝐢 𝐭𝐞̈ 𝐩𝐚𝐫𝐚𝐧𝐝𝐚𝐥𝐨𝐡𝐞𝐭 𝐝𝐡𝐞 𝐥𝐮𝐟𝐭𝐨𝐡𝐞𝐭 𝐝𝐡𝐮𝐧𝐚 𝐧𝐞̈ 𝐟𝐚𝐦𝐢𝐥𝐣𝐞 𝐧𝐞̈ 𝐊𝐨𝐬𝐨𝐯𝐞̈”. Kjo punëtori pati për qëllim adresimin e çështjeve të ndryshme të cilat ndërlidhen me parandalimin dhe luftimin e dhunës në familje në Kosovë, ku pjesëmarrësit nëpërmjet prezantimeve të ndryshme nga Policia e Republikës Çeke dhe Policia e Kosovës patën mundësinë që të diskutojnë dhe të shkëmbejnë 🔁 praktikat më të mira në të dy vendet. ... See MoreSee Less
View on Facebook

3 days ago

KOMF
🔵KOMF morri pjesë në aktivitetet e organizuara nga SOS Fshatrat e Fëmijëve Kosovë në kuadër të projektit “Fuqizimi i të rinjve gjatë daljes nga kujdesi alternativ- Power4Youth leaving care”. Ky aktivitet ka përfshirë të rinjtë nga SOS Fshatrat e Fëmijëve Kosovë 🇽🇰, Shqipëri 🇦🇱, Maqedoni e Veriut 🇲🇰, Bullgari 🇧🇬 dhe Poloni 🇵🇱.Ky shkëmbim kishte si qëllim mësimin, ndarjen e përvojave në mes të rinjve si dhe ngritjen e kapaciteteve të të rinjve në pjesëmarrje, avokim, komunikim, rrjetëzim si dhe programe të Erasmus dhe mundësi tjera. 💙 ... See MoreSee Less
View on Facebook

6 days ago

KOMF
📣 Vacancy re-announcement: 𝐂𝐚𝐩𝐚𝐜𝐢𝐭𝐲 𝐁𝐮𝐢𝐥𝐝𝐢𝐧𝐠 & 𝐌𝐨𝐧𝐢𝐭𝐨𝐫𝐢𝐧𝐠 𝐒𝐩𝐞𝐜𝐢𝐚𝐥𝐢𝐬𝐭 📌 Apply until 8 July 2022: komfkosova.org/ri-shpallje-e-vendit-te-lire-te-punes/ ... See MoreSee Less
View on Facebook