Video

17 hours ago

KOMF
🤩Jemi të kënaqur që 𝐏𝐫𝐨𝐣𝐞𝐤𝐭𝐥𝐢𝐠𝐣𝐢 𝐩𝐞̈𝐫 𝐄𝐝𝐮𝐤𝐢𝐦𝐢𝐧 𝐧𝐞̈ 𝐅𝐞̈𝐦𝐢𝐣𝐞̈𝐫𝐢𝐧𝐞̈ 𝐞 𝐇𝐞𝐫𝐬𝐡𝐦𝐞 u miratua nga Qeveria. KOMF bashkë me organizatat anëtare si pjesë e grupit punues për hartim të projektligjit ka ofruar ekspertizë profesionale, ka avokuar dhe ka shtyrë përpara disa propozime. Ndër to, propozimin për koordinim ndërsektorial dhe integrim të shërbimeve, me qëllim për t'i hapur rrugë rregullimit ligjor të ofrimit të shërbimeve të integruara në fëmijërinë e hershme në mes të sektorëve të arsimit, shëndetësisë dhe mirëqenies sociale. Aktualisht shërbimet në fëmijërinë e hershme janë të izoluara dhe të pa integruara. Çështje tjetër shumë e rëndësishme e shtyrë nga KOMF në projektligj është fuqizimi i komponentës së mbrojtjes së fëmijëve në fëmijërinë e hershme. Është për tu vlerësuar që nga viti shkollor 2023-2024 Edukimi Parafillor do të bëhet i obliguar. Kosova Education Center - KEC - Hana Zylfiu-Haziri, SOS Fshatrat e Fëmijëve Kosovë - Rema Krasniqi, Childproof/CIPOF - Mevlude Murtezi, Qendra Sociale - Edukative SOS Kopshti - Edi Gaxha Puka, Save the Children Kosova/o, Balkan Sunflowers Kosova, PLAY International Kosovo, Handikos Ferizaj. ... See MoreSee Less
View on Facebook

5 days ago

KOMF
🔵 KOMF morri pjesë në punëtorinë e organizuar nga organizata anëtare Civil Rights Program - Kosovo (CRP/K) në partneritet dhe mbështetur nga Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva, z.s. , Republika e Çekisë, “𝐒𝐢 𝐭𝐞̈ 𝐩𝐚𝐫𝐚𝐧𝐝𝐚𝐥𝐨𝐡𝐞𝐭 𝐝𝐡𝐞 𝐥𝐮𝐟𝐭𝐨𝐡𝐞𝐭 𝐝𝐡𝐮𝐧𝐚 𝐧𝐞̈ 𝐟𝐚𝐦𝐢𝐥𝐣𝐞 𝐧𝐞̈ 𝐊𝐨𝐬𝐨𝐯𝐞̈”. Kjo punëtori pati për qëllim adresimin e çështjeve të ndryshme të cilat ndërlidhen me parandalimin dhe luftimin e dhunës në familje në Kosovë, ku pjesëmarrësit nëpërmjet prezantimeve të ndryshme nga Policia e Republikës Çeke dhe Policia e Kosovës patën mundësinë që të diskutojnë dhe të shkëmbejnë 🔁 praktikat më të mira në të dy vendet. ... See MoreSee Less
View on Facebook