Video

4 days ago

KOMF
Sot përfundoi trajnimi i parë dy-ditor për modulin ⚖️"𝐋𝐞𝐠𝐣𝐢𝐬𝐥𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐢 𝐢 𝐒𝐡𝐞̈𝐫𝐛𝐢𝐦𝐞𝐯𝐞 𝐒𝐨𝐜𝐢𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐡𝐞 𝐅𝐚𝐦𝐢𝐥𝐣𝐚𝐫𝐞”. Trajnimi u mbajt me ofrues të shërbimeve sociale dhe profesionistë nga Komuna e Ferizajt, Komuna Shtime, Komuna Hani i Elezit dhe Komuna Kaçanik.📍Me qëllim ngritjen e kapaciteteve të ofruesve të shërbimeve sociale, KOMF ka mbështetur edhe hartimin e📘modulit mbi legjislacionin e shërbimeve sociale dhe familjare, në bazë të të cilit u mbajt edhe trajnimi.🔵Ky aktivitet mundësohet në kuadër të projektit “Fuqizimi i akterëve të shërbimeve sociale për të ofruar shërbime cilësore dhe të qëndrueshme për fëmijët dhe familjet e cenueshme në Kosovë”, dhe mbështetet nga Unicef Kosovo Programme në partneritet me USAID Kosovo. ... See MoreSee Less
View on Facebook

5 days ago

KOMF
Sot filluam me trajnimin dy ditorë për “𝐒𝐭𝐚𝐧𝐝𝐚𝐫𝐝𝐞𝐭 𝐌𝐢𝐧𝐢𝐦𝐚𝐥𝐞 𝐭𝐞̈ 𝐒𝐡𝐞̈𝐫𝐛𝐢𝐦𝐞𝐯𝐞 𝐒𝐨𝐜𝐢𝐚𝐥𝐞 𝐩𝐞̈𝐫 𝐌𝐛𝐫𝐨𝐣𝐭𝐣𝐞𝐧 𝐞 𝐅𝐞̈𝐦𝐢𝐣𝐞̈𝐯𝐞 (𝟎-𝟏𝟖)" me ofrues të shërbimeve sociale dhe profesionistë nga Kryeqyteti Prishtina, Komuna e Fushë-Kosovës - Faqja Zyrtare, Komuna e Podujevës, Komuna e Lipjanit- Faqja Zyrtare dhe Komuna e Obiliqit- Faqja Zyrtare.Me qëllim ngritjen e kapaciteteve të ofruesve të shërbimeve sociale, KOMF ka mbështetur edhe hartimin e📘modulit mbi standardet minimale, në bazë të të cilit është duke u mbajtur trajnimi. 🔵Ky aktivitet mundësohet në kuadër të projektit “Fuqizimi i akterëve të shërbimeve sociale për të ofruar shërbime cilësore dhe të qëndrueshme për fëmijët dhe familjet e cenueshme në Kosovë”, dhe mbështetet nga Unicef Kosovo Programme në partneritet me USAID Kosovo. ... See MoreSee Less
View on Facebook