KOMF in the media

5 days ago

KOMF
Sot, në Ditën Botërore Kundër Punës së Fëmijëve, vlerësojmë🧡 punën e çmuar, kontributin, përkushtimin dhe përpjekjet e vazhdueshme të kolegëve të Terre des hommes - Kosovo Qendra Ditore e Fëmijëve, të cilët janë në vijën e parë, në mbështetje të fëmijëve dhe familjeve të tyre. 📍Organizata anëtare Terre des hommes është e vetmja organizatë në Kosovë e specializuar për mbrojtjen dhe trajtimin e fëmijëve në situatë rruge, ku aktualisht ka dy Qendra Ditore në Prishtinë dhe në Prizren (Nashec) që ofrojnë shërbime cilësore dhe multidisiplinare për fëmijët, përkatësisht mbrojtjen, edukimin, re integrimin, zhvillimin e potencialit të fëmijëve dhe fuqizmin e familjeve të tyre. ... See MoreSee Less
View on Facebook

5 days ago

KOMF
KOMF ka filluar zbatimin e “Programit për Ngritje të Kapaciteteve të KOMF dhe organizatave anëtare”. Në këtë drejtim, dje dhe sot u mbajt Trajnimi për Trajnerë👥👥, i modulit të parë “𝐐𝐞𝐯𝐞𝐫𝐢𝐬𝐣𝐚 𝐞 𝐌𝐢𝐫𝐞̈ 𝐧𝐞̈ 𝐎𝐫𝐠𝐚𝐧𝐢𝐳𝐚𝐭𝐚”, i hartuar në kuadër të Programit për Ngritje të Kapaciteteve.📍Gjatë trajnimit dy ditor, u trajtuan temat që kanë të bëjnë me legjislacionin e lidhur me qeverisjen e OJQ-ve, llogaridhënien, strukturën dhe rolin strukturave, qeverisjen vs menaxhimin dhe mobilizimin e përgjegjshëm të burimeve, politikat e bredshme, rregulloret për menaxhim financiar, prokurim, burime njerëzore dhe mbledhje të fondeve.“Programi për Ngritje të Kapaciteteve të KOMF dhe organizatave anëtare”, është hartuar nga KOMF me qëllimin për të mbështetur rritjen e kapaciteteve të organizatave anëtare dhe KOMF. Ky program përmban katër module, ku për secilin prej tyre do të organizohen trajnime dy ditore. Modulet e përfshira në program janë: “Qeverisja e Mirë në Organizata”, “Politika dhe Procedurat për Mbrojtjen e Fëmijëve”, “Avokimi dhe Komunikimi” dhe “Ngritja e Fondeve”.➡️Programi për Ngritje të Kapaciteteve të KOMF dhe organizatave anëtare mbështetet nga projekti rajonal “@SMART Balkans – Shoqëria Civile për Vlera të Përbashkët në Ballkanin Perëndimor” të zbatuar nga Centar za promociju civilnog društva (CPCD) në bashkëpunim me Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim (IDM), dhe Qendra për Kërkim dhe Politikëbërje (CRPM) dhe i mbështetur financiarisht nga Ministria e Punëve të Jashtme të Norvegjisë (NMFA). ... See MoreSee Less
View on Facebook

6 days ago

KOMF
🔎KOMF ka adresuar drejt Kryetarëve të Komunave dhe Drejtorëve të Drejtorive Komunale për Arsim, dokumentin me të gjeturat dhe rekomandimet kryesore nga Karta e Vlerësimit për fushën e arsimit.Para disa muajsh, KOMF ka publikuar Raportin e parë të Monitorimit, instrumentin ndërkombëtar “Karta e Vlerësimit” – Cili është rezultati i përgjithshëm i Kosovës për kujdesin ndaj fëmijëve? Vlerësimi për punën e shtetit dhe institucioneve të Kosovës për fushën e arsimit është vlerësuar me 𝐧𝐨𝐭𝐞̈𝐧 𝟐.𝟓 (notimi nga nota 1 deri në 5 sikurse në shkolla).✔️Komunat kanë kompetenca të plota dhe ekskluzive për ofrimin e arsimit, prandaj KOMF kërkon që komunat të shqyrtojnë me prioritet të gjeturat dhe rekomandimet nga raporti dhe të marrin hapat e nevojshëm për përmirësimin e gjendjes së fëmijëve në arsim, bazuar në përgjegjësinë institucionale.Për më shumë, klikoni për të parë raportin Karta e Vlerësimit: komfkosova.org/wp-content/uploads/2024/03/Raporti_Karta-e-vleresimit_FINAL.pdf ... See MoreSee Less
View on Facebook