KOMF in the media

1 week ago

KOMF
KOMF do të lansoj së shpejti Raportin e parë të Monitorimit 🔎 “Karta e Vlerësimit”. Ky i fundit është një instrument ndërkombëtar që përdoret nga shoqëria civile në vende të ndryshme të botës.Qëllimi📌kryesor i KOMF përmes këtij raporti është realizimi i monitorimit të pavarur të shoqërisë civile në fushën e të drejtave të fëmijëve në baza vjetore, të bazuar në fakte dhe dëshmi. Raporti ofron të dhëna për gjendjen e të drejtave të fëmijëve, nivelin e zbatimit të Ligjit për Mbrojtjen e Fëmijës dhe jep rekomandime, të cilat priten të mbështesin përmirësimin dhe mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve në Kosovë.Fushat në të cilat është analizuar progresi për politikat, legjislacionin për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve dhe zbatimin e tyre janë: • Mirëqenia sociale• Mbrojtja e fëmijës• Shëndeti i fëmijës• Zhvillimi në fëmijërinë e hershme• Arsimi dhe • Drejtësia për të miturVlerësimi i fushave në këtë raport bazohet në sistemin e notimit sikurse notimi i nxënësve në shkollat e Kosovës, nga nota një deri në notën pesë. Raporti është hartuar nga 24 bashkë-autorë, ekspertë nga organizatat anëtare të KOMF, të cilët kanë ofruar vlerësimin e fushave përmes argumenteve konkrete që mbështesin notën e dhënë.#ReportCard ... See MoreSee Less
View on Facebook

2 weeks ago

KOMF
Klevis Vaqari nga KOMF u prononcua për emisionin Info Magazine në Klan Kosova lidhur me reagimin e KOMF për veprim dhe hetim për rastin e 4 vjeçares në Komunën e Gjakovës. Për më shumë, shihni videon më poshtë.Vaqari Kle'Vis ... See MoreSee Less
View on Facebook

2 weeks ago

KOMF
📌KOMF ka marrë pjesë në tre takimet e fundit të Komisionit për të Drejtat e Njeriut, Barazi Gjinore, Persona të Pagjetur, Viktimat e Dhunës Seksuale të Luftës dhe Peticione, Kuvendi i Republikës së Kosovës - Skupština Republike Kosova. Në këto takime, u diskutua mbi çështjet e përfundimit të akteve nënligjore të Ligjit për Mbrojtjen e Fëmijës. Përfaqësuesit e institucioneve si Zyra për Qeverisje të Mirë në kuadër të Zyrës së Kryeministrit, Ministrisë së Drejtësisë, Ministrisë së Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovcaionit dhe Këshillit Gjyqësor të Kosovës, njoftuan mbi procesin e hartimit dhe përfundimit të të gjitha akteve nënligjore të parapara me Ligjin për Mbrojtjen e Fëmijës. Në takime u informua se nga 17 udhëzime administrative sa janë të parapara në LMF, 15 prej të cilave janë nën përgjegjësinë e institucioneve qeveritare, ndërsa dy të institucioneve të pavarura, siç është Këshilli i Gjyqësor dhe Këshilli i Pavarur i Mediave, janë aprovuar nëntë prej tyre. U theksua që të gjitha aktet nënligjore janë në fazën përfundimtare të kompletimit, por për shkak të disa vështirësive, para së gjithash lidhur me sigurimin e mjeteve financiare, ka pasur vonesa në aprovimin e tyre.🔵Gjatë takimit, KOMF njoftoj anëtarët e komisionit për punën që KOMF është duke bërë për mobilizimin rreth implementimit të Ligjit për Mbrojtjen e Fëmijës. Konkretisht, KOMF njoftoj që ka mbajtur sesione informuese me rreth 400 profesionistë të mbrojtjes së fëmijës për implementimin e Ligjit për Mbrojtjen e Fëmijës, ka organizuar fushata online për promovimin e LMF-së si dhe ka monitoruar implementimin e LMF-së ku së shpejti do të publikoj Raportin e Monitorimit me të gjetura konkrete dhe rekomandime. ... See MoreSee Less
View on Facebook