KOMF në media

3 days ago

KOMF
🔵 KOMF vizitoi Qendra Labyrinth, organizatë anëtare e Koalicionit, e cila është e vetmja organizatë në Kosovë e licensuar për ofrim të shërbimeve për fëmijët dhe të rriturit përdorues të substancave narkotike.📌Aktualisht, Qendra Labyrinth ofron shërbime profesionale për rreth 130 klientë përdorues të substancave narkotike. Gjatë vizitës në Labyrinth, folëm për veprimet e përbashkëta të mëtejshme për mbrojtjen e fëmijëve, me fokus në rregullimin e ⚖️ bazës ligjore për ofrim të shërbimeve sociale për fëmijët dhe të rriturit përdorues të substancave narkotike në kuadër të Ligjit të ri për Shërbime Sociale dhe Familjare, nevojën e zgjerimit të skemës aktuale të financimit të shërbimeve sociale nga Ministria e Financave duke përfshirë në skemë të kontraktimit edhe ofrimin e shërbimeve për fëmijët dhe të rriturit përdorues. Drejtori Ekzekutiv i organizatës Safet Blakaj, veçanërisht potencoi shqetësimin për mungesën e programeve parandaluese, ku theksoi poashtu si shumë shqetësuese edhe rënien e moshës së përdoruesve të substancave narkotike. ... See MoreSee Less
View on Facebook

6 days ago

KOMF
KOMF's cover photo ... See MoreSee Less
View on Facebook