KOMF në media

2 days ago

KOMF
Komunikatë:📢 𝐊𝐎𝐌𝐅 𝐤𝐮𝐧𝐝𝐞̈𝐫 𝐧𝐝𝐞̈𝐫𝐩𝐫𝐞𝐫𝐣𝐞𝐬 𝐬𝐞̈ 𝐦𝐞̈𝐬𝐢𝐦𝐢𝐭 𝐧𝐞̈ 𝐬𝐢𝐬𝐭𝐞𝐦𝐢𝐧 𝐚𝐫𝐬𝐢𝐦𝐨𝐫 Koalicioni i OJQ-ve për Mbrojtjen e Fëmijëve - KOMF i cili përfaqëson 34 organizata jo qeveritare shpreh shqetësimin për ndërprerjen e mësimit në sistemin arsimor në Kosovë.Pa kontestuar arsyet apo qëllimet e protestës, konsiderojmë se këto ndërprerje të përsëritura të procesit të rregullt mësimor, janë në kundërshtim me të drejtën themelore të fëmijës në arsim dhe në kundërshtim me interesin më të mirë të fëmijëve. KOMF e njeh të drejtën e protestës dhe grevës si të drejta të garantuara me legjislacion, por konsideron se ndërprerjet e vazhdueshme të procesit arsimor kanë dëmtuar dhe po dëmtojnë procesin e rregullt mësimor dhe mësim-nxënien e fëmijëve. Vonesat në procesin e të nxënit dhe edukimit të fëmijëve do të lënë pasoja domethënëse në zhvillimin e tyre. Pandemia Covid-19 ka dëmtuar procesin arsimor në Kosovë. Raportet e fundit tregojnë për humbjet mësimore afatshkurtra dhe afatgjata në të nxënë. Situata e arsimit në Kosovë është rënduar ndjeshëm vitet e fundit, për pasojë KOMF konsideron se ndërprerja e procesit mësimor do të përkeqësojë edhe më tej gjendjen e fëmijëve dhe zhvillimin e tyre. Andaj ne si KOMF, u bëjmë thirrje të gjitha palëve në këtë proces të gjejnë një zgjidhje të përbashkët dhe të krijojnë arsimim të qëndrueshëm në Kosovë, në mënyrë që në të ardhmen të mos ketë humbje të mësimit dhe nxënësit të vijojnë mësimin pa ndërprerje.Asociacioni për Trajnime Sociale, Hulumtime dhe Avokim –ASTRAAction for Mothers and ChildrenBalkan Sunflowers KosovaChildproof/CIPOFEducation Comes First Iniciativa 6Organizata Rinore AktiOrganizata për fëmijët pa kujdes prindëror - OFAPopfakkosCivil Rights Program - Kosovo (CRP/K)PLAY International KosovoKosova Education Center - KECQendra e Kujdesit Ditor - PEMAQendra për Mbrojtjen e Viktimave dhe Parandalimin e Trafikimit të qenieve njerëzore – MVPTQendra për Studime të Avancuara - FIT KRCT - Kosova Rehabilitation Centre for Torture Victims Save the Children Kosova/o SOS Fshatrat e Fëmijëve KosovëShpresa dhe Shtëpi për Fëmijët Kosovë – SDSFShoqata e të Drejtave të Pacientëve në Kosovë - PRAKHANDIKOSTerre des hommes - KosovoThe Ideas Partnership Voice of Roma, Ashkali and Egyptians Public Organization for Local Initiatives and Supports - POLIS Networkof Peace Movement – NOPMQendra Sociale - Edukative SOS Kopshti Nevo KonceptiQendra Labyrinth PEN - Peer Educators Network Down Syndrome KosovaShoqata "Autizmi" - Prishtinë Handikos Gjakovë Handikos Ferizaj ... See MoreSee Less
View on Facebook