KOMF në media

6 days ago

KOMF
KOMF në bashkëpunim me Ministria e Financave / Republika e Kosovës është duke mbajtur punëtorinë e radhës për Draft Ligjin për Shërbime Sociale dhe Familjare. Në këtë punëtori pjesëmarrësit po finalizojnë rekomandimet e ofruara nga organizatat anëtare të KOMF dhe rekomandimet e Unicef Kosovo Programme karshi këtij Draft Ligji. ... See MoreSee Less
View on Facebook

2 weeks ago

KOMF
𝐊𝐎𝐌𝐅: 𝐍𝐣𝐞̈ 𝐯𝐢𝐭 𝐦𝐞 𝐋𝐢𝐠𝐣 𝐩𝐞̈𝐫 𝐌𝐛𝐫𝐨𝐣𝐭𝐣𝐞 𝐭𝐞̈ 𝐅𝐞̈𝐦𝐢𝐣𝐞̈𝐬; 𝐟𝐞̈𝐦𝐢𝐣𝐞̈𝐭 𝐤𝐞̈𝐫𝐤𝐨𝐣𝐧𝐞̈ 𝐫𝐞𝐚𝐠𝐢𝐦 𝐧𝐠𝐚 𝐝𝐞𝐩𝐮𝐭𝐞𝐭𝐞̈𝐭Nesër, më 17 Korrik 2021, bëhet një vit nga hyrja në fuqi e Ligjit për Mbrojtjen e Fëmijës ⚖️ i cili është hartuar për herë të parë në Republikën e Kosovës. Pavarësisht kësaj, gjatë këtij viti nuk janë ndërmarrë veprimet e nevojshme për të garantuar zbatimin e plotë dhe efikas të Ligjit për Mbrojtjen e Fëmijës.KOMF, ka dorëzuar sot tek të gjithë deputetët e Kuvendi i Kosovës - Skupština Kosova, disa letra me shkrime 📃 nga fëmijë në nevojë për shërbime sociale, të cilët kanë paraqitur nevojat e tyre dhe kanë kërkuar reagimin e deputetëve për zbatim të këtij ligji, me qëllim të sigurimit të mbrojtjes së tyre dhe garantimit të një jete dinjitoze për ta. Ky vit i gjen fëmijët në një gjendje edhe më të rëndë si pasojë e pandemisë Covid-19, e cila mbi të gjitha ka rënduar situatën e fëmijëve, e veçanërisht fëmijëve të cenueshëm. Shumë fëmijë kanë mbetur pa marrë shërbimet dhe mbrojtjen e nevojshme që ndihmojnë në zhvillimin e tyre. Pandemia Covid-19 ka ndikuar në rritjen e numrit të fëmijëve pa përkujdes prindëror, rritjen e dhunës në familje dhe rrjedhimisht rritjen e nevojës për shërbime sociale, për të cilat urgjentisht duhet siguruar financim i qëndrueshëm përmes krijimit të Grantit Specifik për Shërbime Sociale. Në gjendje shumë të rëndë vazhdojnë të jenë fëmijët me aftësi të kufizuara dhe fëmijët e përfshirë në punë të rënda.KOMF apelon 📢 karshi gjithë institucioneve përkatëse, për reagim dhe zbatim të menjëhershëm dhe tërësor të Ligjit për Mbrojtjen e Fëmijës. Vonesa të tilla në zbatim të legjislacionit që mbron fëmijët në Kosovë, rrezikojnë mirëqenien dhe përkeqësojnë edhe më tej gjendjen e fëmijëve e sidomos atyre të cenueshëm. ... See MoreSee Less
View on Facebook