KOMF në media

9 hours ago

KOMF
💬..."Fëmijët me aftësi të kufizuar në Kosovë, përballen me mungesën e shërbimeve esenciale. Në komuna, shërbimet për fëmijët me aftësi të kufizuara janë shumë të kufizuara. Në disa komuna, shërbimet ofrohen nga qendrat ditore (të drejtuara nga OJQ-të), por këto shërbime kanë mbetur kryesisht nën mbështetjen e donatorëve të huaj, ndërkohë që mbështetja shtetërore nga niveli qendor dhe komunal nuk është e qëndrueshme dhe mbetet shumë e kufizuar, duke rrezikuar në vazhdimësi ndërprerjen e shërbimeve. Mbyllja e shërbimeve rezulton në regres për fëmijët me aftësi të kufizuara. Bazuar në mandatin e tyre ligjor, institucionet duhet të sigurojnë financim të qëndrueshëm pët të ofruar shërbime për të gjithë fëmijët me aftësi të kufizuara, për të përmbushur të drejtat e tyre themelore"…🔵 Kjo ishte një nga çështjet e adresuara nga KOMF në tryezën e organizuar nga Institucioni i Avokatit të Popullit dhe zyra e OSBE-së në Kosovë, për nder të shënimit të Ditës Ndërkombëtare për Personat me Aftësi të Kufizuar. ... See MoreSee Less
View on Facebook

1 day ago

KOMF
Punëtoria e radhës për 𝐋𝐢𝐠𝐣𝐢𝐧 𝐩𝐞̈𝐫 𝐌𝐛𝐫𝐨𝐣𝐭𝐣𝐞𝐧 𝐞 𝐅𝐞̈𝐦𝐢𝐣𝐞̈𝐬 u mbajt me profesionistë të mandatuar për mbrojtjen e fëmijës nga Komuna e Ferizajit dhe Komuna e Kaçanikut. Përgjatë dy ditëve të punëtorisë, përfaqësuesit nga komunat u njoftuan lidhur me përgjegjësitë që dalin nga Ligji për Mbrojtjen e Fëmijës.💙KOMF në bashkëpunim me Zyrën e Kryeministrit për Qeverisje të Mirë do të vazhdojnë ngritjen e kapaciteteve në komuna, mundësuar në kuadër të projektit “Fuqizimi i akterëve të shërbimeve sociale për të ofruar shërbime cilësore dhe të qëndrueshme për fëmijët dhe familjet e cenueshme”, mbështetur nga Unicef Kosovo Programme në partneritet me USAID Kosovo.#ZbatoLigjinMbrojFemijen ... See MoreSee Less
View on Facebook