Video

2 days ago

KOMF
🔎Financimi total nga Granti i Përgjithshëm për vitin 2020 për shërbime sociale në komuna ishte rreth 6 milionë Euro. Në kuadër të këtij buxheti komunat kanë mbuluar pagat mujore të stafit të Qendrave për Punë Sociale dhe shpenzimet administrative.Komunat nuk kanë ndarë buxhet 💶 për QPS-të për ofrimin e shërbimeve sociale bazuar në nevojat e qytetarëve brenda komunave. Të gjitha komunat pa dallim janë përgjigjur që buxheti aktual nuk plotëson as për së afërmi nevojat reale për shërbime sociale.#raportiimonitorimit#sherbimetsocialenekohepandemie ... See MoreSee Less
View on Facebook

3 days ago

KOMF
Viti 2020 konsiderohet si viti më i rëndë në 20 vitet e fundit për ofruesit e shërbimeve sociale! Gjatë 2020, ndër të tjerash ofruesit e shërbimeve sociale u përballën me mungesë të financimit. Buxheti total i Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale për vitin 2020 ishte 530 milionë euro, ku pjesa dërrmuese e të cilit është ndarë për skema dhe transfere, përkatësisht 500 milionë euro apo 94.4% e buxhetit të kësaj ministrie. MPMS në kuadër të shërbimeve sociale ka ndarë vetëm rreth 2.5 milionë euro, prej tyre 1 milion euro për Shtëpinë për personat e moshuar pa përkujdesje familjare në Prishtinë, 1 milion euro për Institutin Special në Shtime, 100,000 euro për Strehimoren shtetërore për viktimat e trafikimit me qenie njerëzore si dhe 355,000 euro për subvencionimin e projekteve të OJQ-ve në fushën e shërbimeve sociale.#raportiimonitorimit#sherbimetsocialenekohepandemie ... See MoreSee Less
View on Facebook

4 days ago

KOMF
Donjeta Kelmendi nga KOMF ishte e ftuar në emisionin Familja ime në Klan Kosova për temën "Fëmijët në punë të rënda".Ndiqeni emisionin e plotë ⬇ ... See MoreSee Less
View on Facebook