Video

3 days ago

KOMF
Ka nisur sot punëtoria tre ditore për finalizimin e Ligjit të ri për Shërbime Sociale dhe Familjare, proces ky i udhëhequr nga Ministria e Drejtësisë.Ekspertiza ligjore për hartimin e këtij Ligji, u mbështet nga KOMF, në kuadër të projektit "Fuqizimi i akterëve të shërbimeve sociale për të ofruar shërbime cilësore dhe të qëndrueshme për fëmijët dhe familjet e cenueshme në Kosovë", i cili implementohet nga KOMF dhe financohet nga Unicef Kosovo Programme në partneritet me USAID Kosovo. Realizimi i kësaj punëtorie po mbështetet nga organizata SOS Fshatrat e Fëmijëve Kosovë. ... See MoreSee Less
View on Facebook

3 days ago

KOMF
Open call: 𝗜𝗻𝗱𝗶𝘃𝗶𝗱𝘂𝗮𝗹 𝗘𝘅𝗽𝗲𝗿𝘁 𝘁𝗼 𝗰𝗼𝗻𝗱𝘂𝗰𝘁 𝗮𝗻 𝗮𝗻𝗮𝗹𝘆𝘀𝗶𝘀 𝘁𝗼 𝗶𝗱𝗲𝗻𝘁𝗶𝗳𝘆 𝗯𝗼𝘁𝘁𝗹𝗲𝗻𝗲𝗰𝗸𝘀 𝗮𝗻𝗱 𝗼𝗽𝗽𝗼𝗿𝘁𝘂𝗻𝗶𝘁𝗶𝗲𝘀 𝘁𝗼 𝗹𝗶𝗻𝗸 𝗮𝗻𝗱 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗴𝗿𝗮𝘁𝗲 𝘀𝗼𝗰𝗶𝗮𝗹 𝗮𝘀𝘀𝗶𝘀𝘁𝗮𝗻𝗰𝗲 𝘄𝗶𝘁𝗵 𝘀𝗼𝗰𝗶𝗮𝗹 𝘀𝗲𝗿𝘃𝗶𝗰𝗲𝘀 𝘀𝗲𝗰𝘁𝗼𝗿𝘀 𝘄𝗶𝘁𝗵𝗶𝗻 𝗖𝗲𝗻𝘁𝗲𝗿𝘀 𝗳𝗼𝗿 𝗦𝗼𝗰𝗶𝗮𝗹 𝗪𝗼𝗿𝗸 𝗮𝗻𝗱 𝗔𝗰𝘁𝗶𝘃𝗲 𝗟𝗮𝗯𝗼𝗿 𝗠𝗲𝗮𝘀𝘂𝗿𝗲 𝗣𝗼𝗹𝗶𝗰𝘆 (𝗔𝗟𝗠𝗣) 𝘄𝗶𝘁𝗵 𝗘𝗺𝗽𝗹𝗼𝘆𝗺𝗲𝗻𝘁 𝗢𝗳𝗳𝗶𝗰𝗲𝘀⏰Deadline for application: 𝟎𝟐.𝟎𝟔.𝟐𝟎𝟐𝟑Find out more 🖇 www.portalpune.com/jobs/7171175022-call-for-expert-terms-of-references-3shpalljepune.com/view/4955 ... See MoreSee Less
View on Facebook

4 days ago

KOMF
KOMF, Asociacioni i Qendrave për Punë Sociale Kosovë dhe Ministria e Drejtësisë mbajtën sot tryezën përmbyllëse “𝐒𝐡𝐞̈𝐫𝐛𝐢𝐦𝐞𝐭 𝐒𝐨𝐜𝐢𝐚𝐥𝐞 𝐀𝐟𝐞̈𝐫 𝐐𝐲𝐭𝐞𝐭𝐚𝐫𝐢𝐭”me vendimmarrësit dhe profesionistët kryesor lokal nga Komuna e Gjakovës, Komuna e Deçanit dhe Komuna Junik.🎯Në këtë tryezë u diskutua mbi të gjeturat dhe rekomandimet e Analizës mbi gjendjen aktuale të Qendrave për Punë Sociale, me fokus sfidat në aspektin ligjor, institucional dhe funksional. Pjesëmarrësit poashtu u njoftuan mbi Doracakun mbi planifikim, monitorim, buxhetim dhe kontraktim të shërbimeve sociale të hartuar nga KOMF.Kjo punëtori ishte e fundit e realizuar në shtatë rajonet kryesore të Kosovës. KOMF, Asosacioni i Qendrave për Punë Sociale dhe Ministria e Drejtësisë do të vijojnë bashkëpunimin për të adresuar më tej rekomandimet përkatëse në secilën komunë.Kjo tryezë u mundësua në kuadër të projektit “Aksioni i Përbashkët për Decentralizim”, projekt i financuar nga Bashkimi Europian dhe i menaxhuar nga Zyra e BE-së në Kosovë, i cili implementohet nga Koalicioni i OJQ–ve për Mbrojtjen e Fëmijëve në Kosovë – KOMF në partneritet me Organizatën për Fëmijët pa Kujdes Prindëror – OFAP, SOS Fshatrat e Fëmijëve Kosovë dhe KMOP. ... See MoreSee Less
View on Facebook