Video

2 days ago

KOMF
Sot filloi trajnimi dy ditor “𝐌𝐨𝐧𝐢𝐭𝐨𝐫𝐢𝐦𝐢 𝐝𝐡𝐞 𝐈𝐧𝐬𝐩𝐞𝐤𝐭𝐢𝐦𝐢 𝐢 𝐒𝐡𝐞̈𝐫𝐛𝐢𝐦𝐞𝐯𝐞 𝐒𝐨𝐜𝐢𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐡𝐞 𝐅𝐚𝐦𝐢𝐥𝐣𝐚𝐫𝐞” me ofrues të shërbimeve sociale dhe profesionistë nga Komuna e Mitrovicës, Komuna e Drenasit, Komuna Skenderaj dhe Komuna e Vushtrisë.Me qëllim ngritjen e kapaciteteve të ofruesve të shërbimeve sociale dhe zyrtarëve për monitorim dhe inspektim, KOMF ka mbështetur edhe hartimin e📘modulit mbi monitorimin dhe inspektimin e shërbimeve sociale, në bazë të të cilit është mbajtur trajnimi. 📍Pjesëmarrësit do të trajnohen mbi qëllimin e inspektimit dhe monitorimit, ndërlidhjen dhe dallimet e tyre, llojet e monitorimit, llojet e inspektimit, komunikimin si dhe të angazhohen të shohin dhe diskutojnë mbi praktikat e implementimit të monitorimit dhe inspektimit.Ky aktivitet mundësohet në kuadër të projektit “Fuqizimi i akterëve të shërbimeve sociale për të ofruar shërbime cilësore dhe të qëndrueshme për fëmijët dhe familjet e cenueshme në Kosovë”, dhe mbështetet nga Unicef Kosovo Programme në partneritet me USAID Kosovo. ... See MoreSee Less
View on Facebook

3 days ago

KOMF
Sot përfundoi trajnimi dy ditor “𝐌𝐨𝐧𝐢𝐭𝐨𝐫𝐢𝐦𝐢 𝐝𝐡𝐞 𝐈𝐧𝐬𝐩𝐞𝐤𝐭𝐢𝐦𝐢 𝐢 𝐒𝐡𝐞̈𝐫𝐛𝐢𝐦𝐞𝐯𝐞 𝐒𝐨𝐜𝐢𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐡𝐞 𝐅𝐚𝐦𝐢𝐥𝐣𝐚𝐫𝐞” me ofrues të shërbimeve sociale dhe profesionistë nga Komuna e Gjakovës, Komuna e Prizrenit, Komuna e Deçanit dhe Komuna e Junikut.Me qëllim ngritjen e kapaciteteve të ofruesve të shërbimeve sociale dhe zyrtarëve për monitorim dhe inspektim, KOMF ka mbështetur edhe hartimin e📘modulit mbi monitorimin dhe inspektimin e shërbimeve sociale, në bazë të të cilit është mbajtur trajnimi. 📍Pjesëmarrësit patën mundësi të trajnohen mbi qëllimin e inspektimit dhe monitorimit, ndërlidhjen dhe dallimet e tyre, llojet e monitorimit, llojet e inspektimit, komunikimin si dhe të angazhohen të shohin dhe diskutojnë mbi praktikat e implementimit të monitorimit dhe inspektimit.Ky aktivitet mundësohet në kuadër të projektit “Fuqizimi i akterëve të shërbimeve sociale për të ofruar shërbime cilësore dhe të qëndrueshme për fëmijët dhe familjet e cenueshme në Kosovë”, dhe mbështetet nga Unicef Kosovo Programme në partneritet me USAID Kosovo. ... See MoreSee Less
View on Facebook

4 days ago

KOMF
Sot filluam me trajnimin dy ditorë për “𝐒𝐭𝐚𝐧𝐝𝐚𝐫𝐝𝐞𝐭 𝐌𝐢𝐧𝐢𝐦𝐚𝐥𝐞 𝐭𝐞̈ 𝐒𝐡𝐞̈𝐫𝐛𝐢𝐦𝐞𝐯𝐞 𝐒𝐨𝐜𝐢𝐚𝐥𝐞 𝐩𝐞̈𝐫 𝐌𝐛𝐫𝐨𝐣𝐭𝐣𝐞𝐧 𝐞 𝐅𝐞̈𝐦𝐢𝐣𝐞̈𝐯𝐞 (𝟎-𝟏𝟖)" me ofrues të shërbimeve sociale dhe profesionistë nga Komuna Pejë, Komuna Klinë dhe Komuna e Istogut.Me qëllim ngritjen e kapaciteteve të ofruesve të shërbimeve sociale, KOMF ka mbështetur edhe hartimin e📘modulit mbi standardet minimale, në bazë të të cilit është duke u mbajtur trajnimi. KOMF do të vazhdoj të mbajë këto trajnime në të gjitha regjionet e Kosovës📍, me të gjithë profesionistët e punës sociale nga sektori publik dhe jo qeveritar.🔵Ky aktivitet mundësohet në kuadër të projektit “Fuqizimi i akterëve të shërbimeve sociale për të ofruar shërbime cilësore dhe të qëndrueshme për fëmijët dhe familjet e cenueshme në Kosovë”, dhe mbështetet nga Unicef Kosovo Programme në partneritet me USAID Kosovo. ... See MoreSee Less
View on Facebook