Video

2 days ago

KOMF
𝐊𝐎𝐌𝐅 𝐩𝐫𝐞𝐳𝐚𝐧𝐭𝐨𝐧 𝐢𝐧𝐬𝐭𝐚𝐥𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐢𝐧 “𝐅𝐞̈𝐦𝐢𝐣𝐞̈𝐭 𝐧𝐞̈ 𝐒𝐡𝐤𝐨𝐥𝐥𝐚” 𝐧𝐞̈ 𝐬𝐡𝐞𝐬𝐡𝐢𝐧 𝐒𝐤𝐞̈𝐧𝐝𝐞𝐫𝐛𝐞𝐮Instalacioni kishte për qëllim për të simbolizuar të drejtën e fëmijës në 📚🎒arsim, ku u prezantuan të dhëna dhe fakte rreth dëmeve që ndërprerja e mësimit po shkakton tek fëmijët. 𝟑𝟐𝟎.𝟎𝟎𝟎 fëmijë janë jashtë procesit mësimor, ku prej tyre 𝟐𝟓.𝟎𝟎𝟎 fëmijë presin të ulen për herë të parë në bankat e shkollës! 𝐃𝐞𝐫𝐢 𝐭𝐚𝐧𝐢: 𝟏𝟕 𝐝𝐢𝐭𝐞̈ 𝐝𝐡𝐞 𝟒.𝟐𝟎𝟖 𝐨𝐫𝐞̈ 𝐦𝐞̈𝐬𝐢𝐦𝐢 𝐭𝐞̈ 𝐡𝐮𝐦𝐛𝐮𝐫𝐚! 𝐃𝐞𝐫𝐢 𝐭𝐚𝐧𝐢: 𝐑𝐫𝐞𝐭𝐡 𝟏𝟐% 𝐞 𝐩𝐥𝐚𝐧 𝐩𝐫𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐢𝐭 𝐤𝐮𝐫𝐫𝐢𝐤𝐮𝐥𝐚𝐫, 𝐞̈𝐬𝐡𝐭𝐞̈ 𝐡𝐮𝐦𝐛𝐮𝐫!Dëmet kryesore përfshijnë:• Mungesa e mësimit dëmton shkathtësitë e të folurit tek fëmijët.• Mungesa e mësimit dëmton shëndetin mendor dhe ul vetëbesimin tek fëmijët.• Mungesa e mësimit rrit izolimin social të fëmijëve.• Mungesa e mësimit rrit mundësinë e braktisjes së shkollimit.• Mungesa e mësimit rrit mundësinë e dhunës dhe keqtrajtimit në familje, në komunitet e mes bashkëmoshatareve.• Mungesa e procesit mësimor shkakton çrregullim të rutinës ditore të fëmijëve.• Koha që fëmijët shpenzojnë në telefon, televizor apo video lojra, rritet me mbi 5 orë në ditë.• Mungesa e mësimit krijon çrregullim të metabolizmit tek fëmijët, pasivitet fizik, ushqyerje të pakontrolluar dhe mbipeshë.• Mungesa e procesit mësimor zbeh integritetin dhe autoritetin e shkollës dhe mësimdhënësit si institucion.• Mungesa e procesit mësimor rrit nivelin e stresit tek prindërit dhe rrit shpenzimet familjare.• Mungesa e mësimit rrezikon qëndrueshmërinë financiare të familjes, duke rritur mundësitë e humbjes së vendit të punës së prindërve.• Mungesa e mësimit rrit mundësinë e përfshirjes së fëmijëve në forma të rënda të punës, përfshirë punën në rrugë.• Mungesa e procesit mësimor, rrit pabarazitë mes fëmijëve.• Mungesa e mësimit rëndon gjendjen e fëmijëve me aftësi të kufizuara dhe krijon regres të madh në zhvillimin e tyre.Duke qenë se e drejta për arsim është e drejtë themelore e mbrojtur me Kushtetutën e Republikës së Kosovës, KOMF konsideron se në situatën e krijuar duhet të veprohet me urgjencë, për të rikthyer fëmijët në bankat e shkollës. Ndërprerja e procesit mësimor po shkakton çdo ditë dëme tek fëmijët. ... See MoreSee Less
View on Facebook

3 days ago

KOMF
🔵 Koalicioni i OJQ-ve për Mbrojtjen e Fëmijëve KOMF dhe Organizata për fëmijët pa kujdes prindëror - OFAP, mbajtën sot takimin e rregullt të Lidhja e Qendrave për Punë Sociale Kosovë. Takimi kishte si qëllim analizën e situatës së shërbimeve sociale në vend dhe hartimit të rekomandimeve për ligjin e zyrtarëve publik dhe ligjin e pagave. Ky takim mundësohet nga projekti “Joint Action for Decentralization” (Aksioni i Përbashkët për Decentralizim), projekt i financuar nga Bashkimi Evropian dhe menaxhuar nga Zyra e BE-së në Kosovë, i cili implementohet nga Koalicioni i OJQ–ve për Mbrojtjen e Fëmijëve në Kosovë – KOMF në partneritet me SOS Fshatrat e Fëmijëve në Kosovë, Organizatën për Fëmijët pa Kujdes Prindëror – OFAP dhe KMOP. ... See MoreSee Less
View on Facebook