Buletini

Buletini Prill – Qershor 2021

Klikoni këtu për të lexuar buletinin e KOMF, për periudhën Prill – Qershor 2021.

Buletini Janar – Mars 2021

Klikoni këtu për të lexuar buletinin e KOMF, për periudhën Janar – Mars 2021.

Buletini Tetor – Dhjetor 2020

Klikoni këtu për të lexuar buletinin e KOMF, për periudhën Tetor – Dhjetor 2020.

Buletini Korrik – Shtator 2020

Klikoni këtu për të lexuar buletinin e KOMF, për periudhën Korrik – Shtator 2020.

Buletini Prill – Qershor 2020

Klikoni këtu për të lexuar buletinin e KOMF, për periudhën Prill – Qershor 2020.

Buletini Janar – Mars 2020

Klikoni këtu për të lexuar buletinin e KOMF, për periudhën Janar – Mars 2020.