Letër drejtuar kandidatëve për kryeministër “Një Kryeministër për Fëmijët” Read More KOMF publikon Raportin e Monitorimit “Shërbimet Sociale në Kohë Pandemie Read More KOMF ndan çmimet vjetore në gazetari, me fokus në të drejta dhe mbrojtje të fëmijëve Read More KOMF lanson faqen e internetit për zhvillimin në fëmijërinë e hershme “www.aferfemijes.org” Read More

Lajmet e fundit

Publikimet e fundit

Afër Fëmijës
www.aferfemijes.org

ORGANIZATAT ANËTARE
NË KOMF