KOMF helds the General Assembly meeting

KOMF helds the General Assembly meeting

9 March 2020

KOMF helds the General Assembly meeting. In the first part of the day, KOMF narrative and financial report of 2019, priorities and Action Plan of 2020 were presented and approved.

During this meeting, KOMF General Assembly voted for the membership of “Labyrinth” Center and Peer Educators Network – PEN organization.

While, in the second part of the meeting were held elections for members of the Steering Board, where members of KOMF elected members of the Steering Board as follow:

  • Ibadete Krasniqi (Organization for Children without Parental Care – OFAP)) – President of the Board;
  • Nezahat Salihu (SOS Children’s Villages in Kosovo) – Member of the Board;
  • Petrit Tahiri (Kosovo Education Center) – Member of the Board;
  • Mevlude Murtezi (Childproof/CIPOF) – Member of the Board;
  • Saranda Rexha (Education Comes First) – Member of the Board;

In the meeting participated: Asociacioni për Trajnime Sociale, Hulumtime dhe Avokim – ASTRA, Balkan Sunflowers Kosova, Childproof/CIPOF, Education Comes First – ECF, Organizata Rinore Akti – Ora, Organizata për Fëmijët pa Kujdes Prindëror – OFAP, OPFAKKOS, PL4Y International, Qendra për Arsim e Kosovës – KEC, Qendra e Kujdesit Ditor PEMA, Qendra për Mbrojtjen e Viktimave dhe Parandalimin e Trafikimit të qenieve njerëzore – MVPT, Qendra për Studime të Avancuara – FIT, Qendra Kosovare për Rehabilitimin e të Mbijetuarve të Torturës – QKRMT, SOS Fshatrat e Fëmijëve Kosovë, Shpresa dhe Shtëpi për Fëmijët Kosovë – SDSF, Shoqata e Paraplegjikëve dhe e Paralizës së Fëmijëve të Kosovës – HANDIKOS, Terre des hommes, VoRAE, World Vision, Public Organization for Local Initiatives and Supports – POLIS, Qendra Sociale – Edukative SOS Kopshti dhe Nevo Koncepti.

No Comments

Leave a Reply