KOMF participates in the activities of member organizations to mark the 1st of June

KOMF participates in the activities of member organizations to mark the 1st of June

Përfaqësues të KOMF morën pjesë në aktivitetet e Shkollës Fillore të Mesme të Ulët “Iliria” në Strofc të Vushtrisë, të organizuara me mbështetjen e organizatës anëtare të KOMF, Organizata për Fëmijët pa Kujdes Prindëror OFAP si dhe aktivitetet e Komunës së Vushtrrisë të organizuara me mbështetjen e organizatës anëtare Qendra për Arsim e Kosovës, për të shënuar 1 Qershorin, Ditën e Fëmijëve.

Aktivitetet me pjesëmarrje aktive të fëmijëve, kishin si qëllim ngritjen e vetëdijes së shoqërisë për rëndësinë e mbrojtjes së të drejtave të fëmijëve dhe në të njëjtën kohë kanë shërbyer si rekreacion dhe festë për shënimin e Ditës së Fëmijëve.

No Comments

Leave a Reply