MODULI MBI PUNËN SOCIALE DHE PROFESIONIN E PUNËS SOCIALE

MODULI MBI PUNËN SOCIALE DHE PROFESIONIN E PUNËS SOCIALE

Qëllimi i këtij moduli është ofrimi i bazës teorike shkencore të punës sociale duket mundësuar kuptimin e parimeve dhe rolit të punëtorëve sociale që mundëson kuptimin e rëndësisë së punës sociale dhe ka për qëllim që studentët të njohin të drejtat e klientëve dhe të jenë në gjendje ti mbrojnë ato, gjithashtu të njohin metodologjinë e punës/intervenimet në rast.

Klikoni këtu për të shkarkuar modulin.