Buletini

Buletini Tetor – Dhjetor 2021

Klikoni këtu për të lexuar buletinin e KOMF, për periudhën Tetor – Dhjetor 2021.

Buletini Korrik – Shtator 2021

Klikoni këtu për të lexuar buletinin e KOMF, për periudhën Korrik – Shtator 2021.

Buletini Prill – Qershor 2021

Klikoni këtu për të lexuar buletinin e KOMF, për periudhën Prill – Qershor 2021.

Buletini Janar – Mars 2021

Klikoni këtu për të lexuar buletinin e KOMF, për periudhën Janar – Mars 2021.

Buletini Tetor – Dhjetor 2020

Klikoni këtu për të lexuar buletinin e KOMF, për periudhën Tetor – Dhjetor 2020.

Buletini Korrik – Shtator 2020

Klikoni këtu për të lexuar buletinin e KOMF, për periudhën Korrik – Shtator 2020.

Buletini Prill – Qershor 2020

Klikoni këtu për të lexuar buletinin e KOMF, për periudhën Prill – Qershor 2020.

Buletini Janar – Mars 2020

Klikoni këtu për të lexuar buletinin e KOMF, për periudhën Janar – Mars 2020.

MBËSHTETUR NGA

The content of this page is the sole responsibiliy of KOMF and does not necessarly reflect the views of the Europian Union.

ANËTAR NË CHILDPACT
ANËTAR NË EUROCHILD
KONTAKTI