Buletini

Buletini Janar – Mars 2024

Klikoni këtu për të lexuar buletinin e KOMF, për periudhën Janar – Mars 2024.

Buletini Tetor – Dhjetor 2023

Klikoni këtu për të lexuar buletinin e KOMF, për periudhën Tetor – Dhjetor 2023.

Buletini Korrik – Shtator 2023

Klikoni këtu për të lexuar buletinin e KOMF, për periudhën Korrik – Shtator 2023.

Buletini Prill – Qershor 2023

Klikoni këtu për të lexuar buletinin e KOMF, për periudhën Prill – Qershor 2023.

Buletini Janar – Mars 2023

Klikoni këtu për të lexuar buletinin e KOMF, për periudhën Janar – Mars 2023.

Buletini Tetor – Dhjetor 2022

Klikoni këtu për të lexuar buletinin e KOMF, për periudhën Tetor – Dhjetor 2022.

Buletini Korrik – Shtator 2022

Klikoni këtu për të lexuar buletinin e KOMF, për periudhën Korrik – Shtator 2022.

Buletini Prill – Qershor 2022

Klikoni këtu për të lexuar buletinin e KOMF, për periudhën Prill – Qershor 2022.

Buletini Janar – Mars 2022

Klikoni këtu për të lexuar buletinin e KOMF, për periudhën Janar – Mars 2022.

Buletini Tetor – Dhjetor 2021

Klikoni këtu për të lexuar buletinin e KOMF, për periudhën Tetor – Dhjetor 2021.