Lajmet e Fundit

Ri-shpallje e vendit të lirë të punës

Pozita:  Specialist i Ngritjes së Kapaciteteve dhe Monitorimit Vendi: Baza në Prishtinë dhe qytete të tjera sipas aktiviteteve të projektit…

KOMF mbajti webinarin me temë “Çfarë na mëson autizmi?”

Koalicioni i OJQ-ve për Mbrojtjen e Fëmijëve – KOMF, po vazhdon me organizimin e serisë së webinareve që…

Thirrje për aplikim: Ekspert Vendor

Funksioni: Zhvillimi i moduleve të trajnimit për zbatimin e Ligjit për Mbrojtjen e Fëmijës (LMF) si dhe mbajtja 17…

Vende të lira pune: Asistent për Terren dhe Logjistikë dhe Specialist i Ngritjes së Kapaciteteve dhe Monitorimit

Koalicioni i OJQ-ve për Mbrojtjen e Fëmijëve në Kosovë – KOMF, i themeluar në vitin 2011, është një…

Mbahet takimi i radhës së Kolegjiumit për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale

Koalicioni i OJQ-ve për Mbrojtjen e Fëmijëve- KOMF dhe Organizata për Fëmijët pa Kujdes Prindëror OFAP, mbështetën Asociacionin…

SOS dhe KOMF shënuan Ditën Ndërkombëtare të Fëmijëve me një seri aktivitetesh vetëdijesuese e rekreative

SOS Fshatrat e Fëmijëve Kosovë dhe Koalicioni i OJQ-ve për Mbrojtjen e Fëmijëve – KOMF shënuan Ditën Ndërkombëtare…

KOMF merr pjesë në tryezën e organizuar nga Ministria e Drejtësisë në Qendrën Edukative Korrektuese për të Mitur në Lipjan

Në Ditën e Fëmijëve, Donjeta Kelmendi nga KOMF bashkë me Florina Duli nga Terre des Hommes dhe Qendra…

KOMF merr pjesë në panelin me temë “Mbrojtja e fëmijëve dhe të miturve nga përmbajtjet e papërshtatshme në media”

Donjeta Kelmendi nga KOMF mori pjesë në panelin e organizuar nga Komisioni i Pavarur i Mediave – KPM…

KOMF merr pjesë në aktivitetet e organizatave anëtare për të shënuar 1 Qershorin

Përfaqësues të KOMF morën pjesë në aktivitetet e Shkollës Fillore të Mesme të Ulët “Iliria” në Strofc të…

MBËSHTETUR NGA

The content of this page is the sole responsibiliy of KOMF and does not necessarly reflect the views of the Europian Union.

ANËTAR NË CHILDPACT
ANËTAR NË EUROCHILD
KONTAKTI