Lajmet e Fundit

KOMF hapi fushatën “TI JE FORCA” dedikuar punëtorëve social

Qëllimi i fushatës është promovimi i rolit dhe rëndësisë së punëtorit social dhe shërbimeve sociale për fëmijët dhe…

KOMF dhe ZQM publikuan Programin për Zbatimin e Ligjit për Mbrojtjen e Fëmijës

KOMF ka mbështetur Zyrën për Qeverisje të Mirë në hartimin e këtij programi, i cili përmban katër module…

312 ofrues të shërbimeve sociale ndjekën tre trajnimet e organizuara nga KOMF

312 ofrues të shërbimeve sociale, prej të cilëve 174 nga sektori publik dhe 139 nga organizatat jo qeveritare,…

Miratohen nëntë modulet për ofruesit e shërbimeve sociale të mbështetura nga KOMF

KOMF ka mbështetur Ministrinë e Drejtësisë, në hartimin e nëntë moduleve të trajnimit për shërbime sociale, që do…

Zhvillimet dhe iniciativat e ardhshme në Grupit Tematik për Mbrojtje të Fëmijëve

Koalicioni i OJQ-ve për Mbrojtjen e Fëmijëve – KOMF, mbajti takimin e radhës të Grupit Tematik për Mbrojtje…

220 ofrues të shërbimeve sociale nga sektori publik dhe jo qeveritar ndjekën trajnimin në modulin “Legjislacioni i Shërbimeve Sociale dhe Familjare”

220 ofrues të shërbimeve sociale nga sektori publik dhe jo qeveritar ndjekën trajnimin në modulin “Legjislacioni i Shërbimeve…

170 ofrues të shërbimeve sociale u trajnuan në modulin “Monitorimi dhe Inspektimi i Shërbimeve Sociale dhe Familjare”

170 ofrues të shërbimeve sociale nga sektori publik dhe jo qeveritar ndjekën trajnimin në modulin “Monitorimi dhe Inspektimi…

Grupi Tematik për Arsim në kuadër të KOMF mbajti takimin e radhës

𝐆𝐫𝐮𝐩𝐢 𝐓𝐞𝐦𝐚𝐭𝐢𝐤 𝐩𝐞̈𝐫 𝐀𝐫𝐬𝐢𝐦 në kuadër të KOMF mbajti takimin e radhës në ambientet e organizatës anëtare, Kosova…

KOMF vizitoi qendrën ditore të organizatës anëtare CONCORDIA Kosovo

KOMF vizitoi qendrën ditore të organizatës anëtare CONCORDIA Kosovo në Prizren, e cila ofron shërbime për fëmijë, ku…

180 ofrues të shërbimeve sociale u trajnuan në “Standartet Minimale të Shërbimeve Sociale për Mbrojtjen e Fëmijëve (0-𝟏𝟖)”

𝟏𝟖𝟎 𝐨𝐟𝐫𝐮𝐞𝐬 𝐭𝐞̈ 𝐬𝐡𝐞̈𝐫𝐛𝐢𝐦𝐞𝐯𝐞 𝐬𝐨𝐜𝐢𝐚𝐥𝐞 𝐧𝐠𝐚 𝐬𝐞𝐤𝐭𝐨𝐫𝐢 𝐩𝐮𝐛𝐥𝐢𝐤 𝐝𝐡𝐞 𝐣𝐨 𝐪𝐞𝐯𝐞𝐫𝐢𝐭𝐚𝐫 𝐧𝐝𝐣𝐞𝐤𝐞̈𝐧 𝐭𝐫𝐚𝐣𝐧𝐢𝐦𝐢𝐧 𝐧𝐞̈ 𝐦𝐨𝐝𝐮𝐥𝐢𝐧 “𝐒𝐭𝐚𝐧𝐝𝐚𝐫𝐝𝐞𝐭 𝐌𝐢𝐧𝐢𝐦𝐚𝐥𝐞 𝐭𝐞̈…