Lajmet e Vitit

Shteti i Kosovës vlerësohet me notën 2.35 për kujdesin ndaj fëmijëve

KOMF publikoi Raportin e parë të Monitorimit, instrumentin ndërkombëtar “Karta e Vlerësimit” – Cili është rezultati i përgjithshëm…

KOMF ndan çmimet vjetore 2023

KOMF ka mbajtur ceremoninë e ndarjes së çmimeve vjetore për gazetarë në fushën e mbrojtjes së fëmijëve dhe…

KOMF hapi fushatën “TI JE FORCA” dedikuar punëtorëve social

Qëllimi i fushatës është promovimi i rolit dhe rëndësisë së punëtorit social dhe shërbimeve sociale për fëmijët dhe…

KOMF dhe ZQM publikuan Programin për Zbatimin e Ligjit për Mbrojtjen e Fëmijës

KOMF ka mbështetur Zyrën për Qeverisje të Mirë në hartimin e këtij programi, i cili përmban katër module…

KOMF nis zhvillimin e programit për fuqizim

Një ndër objektivat e KOMF në kuadër të planifikimit strategjik është fuqizimi i Koalicionit të OJQ-ve për Mbrojtjen…

Miratohet Projektligji për Shërbime Sociale dhe Familjare

Jemi të lumtur që sot në takimin me anëtarët e Asamblesë së Përgjithshme të KOMF kuptuam që Projektligji…

Pesë vite aksion për mirëqenie!

Kemi kënaqësinë të ndajmë me ju disa nga momentet nga konferenca nacionale përmbyllëse e Projektit “Aksioni i Përbashkët…

“Në dorën tane!” Fuqizimi i shërbimeve sociale për fëmijët dhe familjet në nevojë

KOMF lansoi fushatën vetëdijesuese “Në dorën tane!”dedikuar rëndësisë dhe nevojës për shërbime sociale, për fëmijët dhe familjet në…

KOMF nis fushatën vetëdijesuese “Në dorën tane!”

“Në dorën tane” është thirrje për veprim dhe përgjegjësi për institucionet, familjen dhe shoqërinë, e konceptuar dhe realizuar…

KOMF mbajti ceremoninë e ndarjes së çmimeve vjetore për gazetarë në fushën e mbrojtjes së fëmijëve dhe Mirënjohjeve vjetore “Mik i Fëmijëve”

KOMF, ka mbajtur ceremoninë e ndarjes së çmimeve vjetore për gazetarë në fushën e mbrojtjes së fëmijëve dhe…