Publikimet e Fundit

RAPORTI I MONITORIMIT “SHËRBIME SOCIALE AFËR QYTETARIT”

KOMF ka monitoruar procesin e decentralizimit të shërbimeve sociale për vitin 2021 dhe ka hartuar Raportin e Monitorimit,…

UDHËZUES PËR PARANDALIMIN E COVID-19 NË SHËRBIME SOCIALE

Udhëzuesi për Parandalimin e Covid-19 në Shërbimet Sociale është hartuar në kuadër të Grupit Tematik për Mbrojtje dhe…

POLITIKA REKOMANDUESE PËR SHËNDETIN E FËMIJËVE

KOMF përmes Politikës Rekomanduese për Mbrojtjen e Shëndetit të Fëmijëve, kërkon vendosjen e shëndetit të fëmijëve në qendër…

RAPORTI I MONITORIMIT “SHËRBIMET SOCIALE NË KOHË PANDEMIE”

KOMF ka monitoruar procesin e decentralizimit të shërbimeve sociale dhe ka hartuar Raportin e Monitorimit për 2020, i…

MBËSHTETUR NGA

The content of this page is the sole responsibiliy of KOMF and does not necessarly reflect the views of the Europian Union.

ANËTAR NË CHILDPACT
ANËTAR NË EUROCHILD
KONTAKTI