Komisioni Parlamentar për Shëndetësi, Punë dhe Mirëqenie Sociale, i mbështetur nga KOMF mbajti takimin për amendamentimin e Projektligjit për Shërbime Sociale dhe Familjare

Komisioni Parlamentar për Shëndetësi, Punë dhe Mirëqenie Sociale, i mbështetur nga KOMF mbajti takimin për amendamentimin e Projektligjit për Shërbime Sociale dhe Familjare

KOMF ka mbështetur procesin e hartimit të projektligjit dhe jemi të lumtur që ky proces është afër finalizimit. KOMF do të vazhdojë edhe më tutje të mbështesë reformën e shërbimeve sociale me qëllim sigurimin e shërbimeve cilësore sociale për fëmijët dhe familjet në nevojë.

Ky takim u mundësua në kuadër të projektit “Fuqizimi i akterëve të shërbimeve sociale për të ofruar shërbime cilësore dhe të qëndrueshme për fëmijët dhe familjet e cenueshme në Kosovë”, i cili mbështetet nga Unicef Kosovo Programme në partneritet me USAID Kosovo.