MOS MË MBYLL DERËN, JAM VETËM NJË FËMIJË!

MOS MË MBYLL DERËN, JAM VETËM NJË FËMIJË!

Analiza për mbrojtjen e fëmijëve në rrezik për të rënë në konflikt me ligjin dhe fëmijëve në konflikt me ligjin pa përgjegjësi penale (nën 14 vjeç), vjen si rezultat i dukurisë në rritje të sjelljeve të fëmijëve në kundërshtim me rregullat dhe normat e përcaktuara shoqërore.

Qëllimi kryesor i kësaj analize është ofrimi i një pasqyre të situatës dhe kuadrit ligjor, boshllëqet dhe sfidat në zbatimin e tij në fushën e parandalimit, mbrojtjes dhe të ri-integrimit të fëmijëve që janë në rrezik për të rënë në konflikt me ligjin apo fëmijëve në konflikt me ligjin pa përgjegjësi penale.

Për të lexuar dokumentin e plotë, klikoni këtu.

No Comments

Leave a Reply