Mos më mbyll derën, jam vetëm një fëmijë!

Mos më mbyll derën, jam vetëm një fëmijë!

Analiza për mbrojtjen e fëmijëve në rrezik për të rënë në konflikt me ligjin dhe fëmijëve në konflikt me ligjin pa përgjegjësi penale (nën 14 vjeç), vjen si rezultat i dukurisë në rritje të sjelljeve të fëmijëve në kundërshtim me rregullat dhe normat e përcaktuara shoqërore.

Qëllimi kryesor i kësaj analize është ofrimi i një pasqyre të situatës dhe kuadrit ligjor, boshllëqet dhe sfidat në zbatimin e tij në fushën e parandalimit, mbrojtjes dhe të ri-integrimit të fëmijëve që janë në rrezik për të rënë në konflikt me ligjin apo fëmijëve në konflikt me ligjin pa përgjegjësi penale.

Për të lexuar dokumentin, klikoni këtu.

No Comments

Leave a Reply