A PO ARRIJNË TEK FËMIJËT NË NEVOJË PARATË E TAKSAPAGUESËVE?

A PO ARRIJNË TEK FËMIJËT NË NEVOJË PARATË E TAKSAPAGUESËVE?

Analiza buxhetore mbi politikat sociale për mbrojtjen e fëmijëve në Kosovë ka për qëllim të shtjellojë financimin e politikave aktuale të mirëqenies sociale, me theks të veçantë në mbrojtjen e fëmijëve në Kosovë.

Njëkohësisht, të ndikojë në përmirësimin e financimit të shërbimeve dhe skemave sociale përmes ofrimit të opsioneve të mbrojtjes sociale dhe financimit të tyre.

Kjo analizë i dedikohet publikut të gjerë, palëve të interesit dhe në veçanti hartuesve të politikave sociale dhe financiare.

Për të lexuar dokumentin e plotë, ju lutem klikoni këtu.

No Comments

Leave a Reply