Grupi Tematik për Arsim koordinohet për veprimet avokuese në fushën e arsimit

Grupi Tematik për Arsim koordinohet për veprimet avokuese në fushën e arsimit

3 Qershor 2021

Koalicioni i OJQ-ve për Mbrojtjen e Fëmijëve – KOMF, ka mbajtur takimin e radhës të Grupit Tematik për Arsim.

Në këtë takim u diskutua rreth veprimeve avokuese të nevojshme për të shtyrë më tej rekomandimet e dala nga Politika Rekomanduese për Zhvillimin në Fëmijërinë e Hershme, hapave të ardhshëm drejt Projekt Ligjit për Edukimin në Fëmijërinë e Hershme, vëzhgimit të procesit mësimor në shkolla si dhe dhunës në shkolla.

Po ashtu gjatë këtij takimi, anëtarët e grupit përcaktuan prioritetet dhe hapat e ardhshëm për të drejtat e fëmijëve në arsim.

No Comments

Leave a Reply