Grupi Tematik për Arsim në kuadër të KOMF mbajti takimin e radhës

Grupi Tematik për Arsim në kuadër të KOMF mbajti takimin e radhës

𝐆𝐫𝐮𝐩𝐢 𝐓𝐞𝐦𝐚𝐭𝐢𝐤 𝐩𝐞̈𝐫 𝐀𝐫𝐬𝐢𝐦 në kuadër të KOMF mbajti takimin e radhës në ambientet e organizatës anëtare, Kosova Education Center – KEC.

Qëllimi i këtij takimi ishte diskutimi mbi çështjet kryesore për adresim në arsimin parauniversitar, sfidat e fëmijëve me aftësi të kufizuara dhe fëmijëve nga komunitetet Rom, Ashkali dhe Egjiptian si dhe diskriminimi ndaj grupeve të cenueshme.