KOMF, mysafir ligjërues në Departamentin për Punë Sociale

KOMF, mysafir ligjërues në Departamentin për Punë Sociale

Donjeta Kelmendi nga KOMF ishte sot mysafire ligjëruese në Departamentin për Punë Sociale, Fakulteti Filozofik, Universiteti i Prishtinës, ku bashkëbisedoi për mbrojtjen e fëmijëve bashkë me studentët e vitit të parë dhe të dytë.

Urojmë që shumë shpejtë studentët e këtij Departamenti të kontribuojnë dhe të bëjnë ndryshime pozitive në fushën sociale dhe në përmirësimin e jetës së fëmijëve dhe familjeve në Kosovë.

No Comments

Leave a Reply