KOMF vizitoi Qendrën Kosovare për Rehabilitimin e të Mbijetuarve të Torturës

KOMF vizitoi Qendrën Kosovare për Rehabilitimin e të Mbijetuarve të Torturës

Koalicioni i OJQ-ve për Mbrojtjen e Fëmijëve – KOMF dhe organizata anëtare Qendra Kosovare për Rehabilitimin e të Mbijetuarve të Torturës – QKRMT mbajtën një takim për shkëmbinin e informacioneve, koordinimin dhe intensifikimin e përpjekjeve të përbashkëta për përmirësimin e sistemit të drejtësisë për të mitur dhe fuqizimin e sistemit të mbrojtjes së fëmijëve viktima, me fokus fëmijët viktima të abuzimit seksual.

No Comments

Leave a Reply