Letër drejtuar kandidatëve për kryeministër “Një Kryeministër për Fëmijët”

Letër drejtuar kandidatëve për kryeministër “Një Kryeministër për Fëmijët”

28 Janar 2021

Duke qenë se në Republikën e Kosovës më datë 14 Shkurt u zhvilluan Zgjedhjet e Jashtëzakonshme Parlamentare, Koalicioni i OJQ-ve për Mbrojtjen e Fëmijëve – KOMF ka adresuar dokumentin “Një Kryeministër për Fëmijët”, tek të gjitha partitë politike, duke ju rikujtuar disa fakte rreth situatës së fëmijëve dhe nevojës që një qeverisje e mirë t’i adresojë ato.

Për të lexuar dokumentin, klikoni këtu.

No Comments

Leave a Reply