Mbahet takimi i projektit “Aksioni i Përbashkët për Decentralizim”

Mbahet takimi i projektit “Aksioni i Përbashkët për Decentralizim”

KOMF mbajti takimin e rregullt të ekipit të projektit “Aksioni i Përbashkët për Decentralizim”.

Në këtë takim u diskutuan arritjet dhe sfidat gjatë implementimit të projektit, duke u fokusuar edhe në sfidat e hasura në realizimin e aktiviteteve për shkak të situatës pandemike.

Gjithashtu, partnerët e projektit përditësuan planin e aktiviteteve 📈 të përbashkëta për gjashtë-mujorin e ardhshëm.

Projekti “Aksioni i Përbashkët për Decentralizim” financohet nga Bashkimi Europian, menaxhohet nga Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë dhe implementohet nga Koalicioni i OJQ-ve për Mbrojtjen e Fëmijëve – KOMF, në partneritet me SOS Fshatrat e Fëmijëve Kosovë, Organizatën për Fëmijët pa Kujdes Prindëror – OFAP dhe KMOP.

No Comments

Leave a Reply