Mbahet takimi i rregullt i Grupit Tematik për Mbrojtje të Fëmijëve

Mbahet takimi i rregullt i Grupit Tematik për Mbrojtje të Fëmijëve

KOMF mban takimin e rregullt të Grupit Tematik për Mbrojtje të Fëmijëve. Në këtë takim janë prezantuar iniciativat dhe veprimet e ndërmarra gjatë tre muajve të fundit, si dhe veprimet e ardhshme të Grupit Tematik, me fokus në implementimin e planit të veprimit për periudhën Gusht – Nëntor 2022.

Ky takim është zhvilluar në kuadër të projektit “Aksioni i Përbashkët për Decentralizim” i financuar nga Bashkimi Europian dhe menaxhuar nga Zyra e BE-së në Kosovë, i cili implementohet nga Koalicioni i OJQ–ve për Mbrojtjen e Fëmijëve në Kosovë – KOMF në partneritet me Organizatën për Fëmijët pa Kujdes Prindëror-OFAP, SOS Fshatrat e Fëmijëve Kosovë dhe KMOP.

No Comments

Leave a Reply