PROGRAMI PËR ZBATIMIN E LIGJIT PËR MBROJTJEN E FËMIJËS

PROGRAMI PËR ZBATIMIN E LIGJIT PËR MBROJTJEN E FËMIJËS

Qëllimi i përgjithshëm i Programit për Zbatimin e Ligjit për Mbrojtjen e Fëmijës (i përbërë nga katër module) është fuqizimi i kapaciteteve të profesionistëve për mbrojtjen e fëmijës në nivel komunal dhe qendror për të zbatuar Ligjin për Mbrojtjen e Fëmijës, duke mundësuar ofrimin e shërbimeve cilësore dhe të qëndrueshme për mbrojtjen e fëmijës.

Modulet dhe përmbajtja me gjithë referenca, janë një aset edukativ i munguar në fushën e mbrojtjes së fëmijës, veçanërisht në lidhje me Ligjin e Mbrojtjen e Fëmijës, që është i pari i këtij lloji në Kosovë, dhe i cili sjell shumë risi, dhe aspekte që kërkojnë vëmendjen e shtuar dhe koordinimin institucional për zbatimin e tij në praktikë.

Klikoni këtu për të shfletuar raportin.