Shoqata Hareja anëtarësohet në KOMF!

Shoqata Hareja anëtarësohet në KOMF!

Me votim të Asamblesë së Përgjithshme, Shoqata Hareja në Rahovec, është anëtarësuar në KOMF.

Qëllimi i Shoqatës Hareja është përkrahja, edukimi dhe avancimi i grave, fëmijëve dhe të rinjve përmes kurseve, trajnimeve, këshillimeve dhe shërbimeve informative. Hareja ofron edhe kujdes ditor për fëmijë 3-6 vjeç, për fëmijët me aftësi të kufizuar dhe fëmijë të tjerë në nevojë.