STUDIMI KRAHASUES NDËRMJET REZULTATEVE TË INDEKSIT TË MBROJTJES SË FËMIJËS DHE RAPORTIT TË PROGRESIT

STUDIMI KRAHASUES NDËRMJET REZULTATEVE TË INDEKSIT TË MBROJTJES SË FËMIJËS DHE RAPORTIT TË PROGRESIT

ChildPact (Koalicioni Rajonal për Mbrojtjen e Fëmijëve) dhe Koalicioni i OJQ-ve për Mbrojtjen e Fëmijëve (KOMF) publikuan studimin krahasues ndërmjet rezultateve të Indeksit të Mbrojtjes së Fëmijës dhe Raportit të Progresit të Bashkimit Europian për Kosovën, duke e vënë theksin në një sërë veprimesh që Kosova duhet të ndërmarrë për të zhvilluar më tej kapacitetet e saj për të mbrojtur të drejtat e fëmijëve.

Raporti i Progresit të BE-së për Kosovën dhe rezultatet e Indeksit të Mbrojtjes së Fëmijës, ofrojnë një mundësi të jashtëzakonshme për të krahasuar dhe për të thelluar rekomandimet në lidhje me zhvillimin e mëtejshëm të mjedisit të mbrojtjes të fëmijës në Kosovë.

Të dy dokumentet theksojnë çështje të ngjashme, si dhe përfshijnë rekomandime.

Për të lexuar studimin e plotë, klikoni këtu.

No Comments

Leave a Reply