Video vetëdijesuese – Afër Fëmijës

Video vetëdijesuese – Afër Fëmijës

KOMF ka zhvilluar faqen e internetit  www.aferfemijes.org e cila ka për qëllim mbështetjen e prindërve, kujdestarëve dhe ofruesve të shërbimeve për zhvillimin në fëmijërinë e hershme. Kjo faqe e cila shërben si burim alternativ, ofron udhëzime, këshilla, aktivitete edukative dhe rekreative, si dhe diskutime për prindërit, kujdestarët dhe ofruesit e shërbimeve për zhvillimin në fëmijërinë e hershme.

KOMF fton prindërit, kujdestarët dhe ofruesit e shërbimeve për të vizituar faqen www,aferfemijes.org, për mbështetje në zhvillimin në fëmijërinë e hershme.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=He02tVAj1MQ&t=1s

No Comments

Leave a Reply