Video vetëdijësuese “Në dorën tane!”

Video vetëdijësuese “Në dorën tane!”

Video vetëdijësuese “Në dorën tane!”
Nga këndvështrime të ndryshme, kapim pamje, shohim e kuptojmë pak nga ajo që ndodh para 👁️syve tanë por edhe pas dyerve të mbyllura. Megjithatë, fuqia për të transformuar jetët e fëmijëve dhe familjeve qëndron fort në duart tona. Le të ngrihemi bashkë për të siguruar mirëqenien dhe lumturinë e çdo fëmije dhe familjeje të pambrojtur e në nevojë!

Video: https://www.youtube.com/watch?v=fKaFDRDB6A8