Zhvillimet dhe iniciativat e ardhshme në Grupit Tematik për Mbrojtje të Fëmijëve

Zhvillimet dhe iniciativat e ardhshme në Grupit Tematik për Mbrojtje të Fëmijëve

Koalicioni i OJQ-ve për Mbrojtjen e Fëmijëve – KOMF, mbajti takimin e radhës të Grupit Tematik për Mbrojtje dhe Mirëqenie të Fëmijëve. Ky takim shërbeu për të prezantuar zhvillimet e muajve të fundit në sferën legjislative dhe proceseve ku bashkarisht jemi angazhuar, si dhe për të vendosur e për tu dakorduar mbi iniciativat dhe hapat që pritet ti ndërmarrim muajt në vijim me organizatat anëtare.

Grupi Tematik për Mbrojtje të Fëmijëve mbështetet në kuadër të programit të KCSF ‘EJA Kosovë’, bashkëfinancuar nga Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC), Suedia dhe Qeveria e Dukatit të Madh të Luksemburgut.

Terre des hommes – Kosovo, SOS Fshatrat e Fëmijëve Kosovë, Organizata për fëmijët pa kujdes prindëror – OFAP, Organizata Rinore Akti, Save the Children Kosova/o, Qendra Labyrinth, Handikos Gjakovë, CONCORDIA Kosovo, Qendra PVPT.

+7