KOMF vazhdon mbështetjen për hartimin e Lijgit të ri për Shërbime Sociale

KOMF vazhdon mbështetjen për hartimin e Lijgit të ri për Shërbime Sociale

22 Korrik 2021

KOMF në bashkëpunim me Ministrinë e Financave, Punës dhe Transfereve, ka mbajtur punëtorinë e radhës për vazhdimin e hartimit të Draft Ligjit për Shërbime Sociale dhe Familjare.

Në këtë punëtori pjesëmarrësit nga ministria, organizatat anëtare të KOMF si dhe Zyra e UNICEF në Kosovë, kane vijuar punën drejt analizimit dhe shqyrtimit të të gjitha rekomandimeve të ofruara nga organizatat anëtare të KOMF dhe Zyra e UNICEF, karshi këtij Draft Ligji.

No Comments

Leave a Reply