Çmimet për gazetarë dhe mirënjohet “Mik i Fëmijëve”

Çmimet për gazetarë dhe mirënjohet “Mik i Fëmijëve”

KOMF vazhdon traditën me ndarjen e çmimeve për gazetarë dhe mirënjohjeve “Mik i Fëmijëve”.

KOMF hap thirrjen për aplikim për çmimet vjetore për tregimet më të mira në media, në fushën e mbrojtjes sociale, me fokus në të drejtat e fëmijëve në Kosovë, për vitin 2022, si dhe mirënjohjet vjetore “Mik i fëmijëve” për kontribuesit në fushën e mbrojtjes sociale, me fokus mbrojtjen e fëmijëve në Kosovë, për vitin 2022.

Afati për aplikim: 25 Nëntor 2022

Për më shumë informacion dhe aplikim, klikoni këtu.

Ky aktivitet mundësohet përmes projektit “Aksioni i Përbashkët për Decentralizim” financuar nga Bashkimi Europian dhe menaxhuar nga European Union in Kosovo, implementuar nga KOMF, në partneritet me Organizata për fëmijët pa kujdes prindëror – OFAP, SOS Fshatrat e Fëmijëve Kosovë dhe KMOP, dhe programit të Fondacionit Kosovar për Shoqëri Civile – KCSF ‘EJA Kosovë’, bashkëfinancuar nga Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC), Suedia dhe Qeveria e Dukatit të Madh të Luksemburgut.

No Comments

Leave a Reply