KOMF dhuron televizorë në shtatë Qendra për Punë Sociale në Kosovë me qëllim të informimit të qytetarëve për shërbime sociale

KOMF dhuron televizorë në shtatë Qendra për Punë Sociale në Kosovë me qëllim të informimit të qytetarëve për shërbime sociale

Me qëllim të informimit të qytetarëve për të drejtat e tyre për shërbime sociale, llojet e shërbimeve sociale dhe të dhëna tjera të nevojshme, KOMF ka dhuruar televizorë në shtatë Qendra për punë sociale në Kosovë.

Kjo është mundësuar përmes projektit “Fuqizimi i akterëve të shërbimeve sociale për të ofruar shërbime cilësore dhe të qëndrueshme për fëmijët dhe familjet e cenueshme në Kosovë”, mbështetur nga UNICEF në Kosovë në partneritet me USAID.

No Comments

Leave a Reply