Deklaratë e ChildPact dhe KOMF ”Angazhimi i OShC-ve për të drejtat dhe mbrojtjen e fëmijëve gjatë Covid-19”

Deklaratë e ChildPact dhe KOMF ”Angazhimi i OShC-ve për të drejtat dhe mbrojtjen e fëmijëve gjatë Covid-19”

28 Prill 2020, Prishtinë

ChildPact si një rrjet rajonal i koalicioneve nacionale ku bën pjesë edhe KOMF, ka publikuar një deklaratë me kërkesa specifike dhe rekomandimet e nxjerra në nivele nacionale nga anëtarët e këtij rrjeti.

Kjo deklaratë përmban edhe informacione mbi gjendjen me Covid – 19 në rajonin e zgjeruar të Detit të Zi dhe Ballkanin Perëndimor si dhe informacione mbi angazhimin e OJQ-ve që punojnë me fëmijë në këtë rajon, veçanërisht fëmijët më të ekspozuar dhe të ndjeshëm ndaj pandemisë Covid-19, dhe për OJQ-të që ofrojnë shërbime për mijëra fëmijë të cenueshëm në të gjithë rajonin.

Për të lexuar deklaratën e plotë, klikoni këtu.

No Comments

Leave a Reply