Grupi Tematik për Arsim diskuton për veprimet e radhës

Grupi Tematik për Arsim diskuton për veprimet e radhës

Koalicioni i OJQ-ve për Mbrojtjen e Fëmijëve – KOMF mbajti takimin e radhës të Grupit Tematik për Arsim.

Përgjatë këtij takimi u diskutua rreth veprimeve në vazhdim për zhvillimin në fëmijërinë e hershme dhe çështjeve për adresim në arsimin fillor dhe të mesëm.Lidhur me çështjet e lartpërmendura anëtarët e Grupit Tematik për Arsim u dakorduan rreth veprimeve të ardhshme të përbashkëta.

No Comments

Leave a Reply