KOMF mbajti takimin e radhës të Grupit Tematik për Mbrojtje dhe Mirëqenie të Fëmijëve

KOMF mbajti takimin e radhës të Grupit Tematik për Mbrojtje dhe Mirëqenie të Fëmijëve

14 Dhjetor 2021

KOMF mbajti takimin e radhës të Grupit Tematik për Mbrojtje dhe Mirëqenie të Fëmijëve.

Në këtë takim u diskutua për veprimet e ardhshme të Grupit Tematik, qëndrimin e Grupit Tematik mbi Shtëpitë për Mbrojtje të Fëmijës, monitorimin e gjykatave nga KOMF dhe anëtarët për trajtimin e dosjeve penale të rasteve të abuzimit / ngacmimit seksual ndaj fëmijëve si dhe iniciativa për mobilizimin e Kuvendit për çështje të fëmijëve.

Ky takim u mundësua në kuadër të projektit “Aksioni i Përbashkët për Decentralizim”, projekt i financuar nga Bashkimi Europian dhe menaxhuar nga Zyra e BE-së në Kosovë, i cili implementohet nga Koalicioni i OJQ–ve për Mbrojtjen e Fëmijëve në Kosovë – KOMF në partneritet me Organizatën për Fëmijët pa Kujdes Prindëror – OFAP, SOS Fshatrat e Fëmijëve Kosovë dhe KMOP.

No Comments

Leave a Reply