KOMF adresoi propozim nenet për Projekt Kodin Civil

KOMF adresoi propozim nenet për Projekt Kodin Civil

22 Qershor 2021

KOMF bashkë me organizatat anëtare SOS Fshatrat e Fëmijëve Kosovë, Organizatën për Fëmijët pa Kujdes Prindëror OFAP, Zyrën e UNICEF në Kosovë dhe Ministrinë e Financave, Punës dhe Transfereve, punuan propozim nenet mbi çështjet që ndërlidhen me të drejtat e fëmijëve në Projekt Kodin Civil.

Konkretisht, grupi hartoi propozimet për afatet në procedurat e adoptimit, strehimin familjar, strehimin rezidencial, jetesën e pavarur të mbikëqyrur të cilat do të adresohen drejt Ministrisë së Drejtësisë.

No Comments

Leave a Reply