KOMF mbajti takimin kordinues me ekspertët për zhvillimin e programeve të trajnimit për ofrues të shërbimeve sociale dhe familjare

KOMF mbajti takimin kordinues me ekspertët për zhvillimin e programeve të trajnimit për ofrues të shërbimeve sociale dhe familjare

KOMF mbajti takimin koordinues me ekspertët e angazhuar për zhvillimin e programeve të trajnimit për ofrues të shërbimeve sociale dhe familjare.

Gjatë këtij takimi u definua formati dhe metodologjia e programeve, të cilat kanë për qëllim ngritjen e kapaciteteve për të gjithë ofruesit e shërbimeve sociale.

Ky takim u mundësua në kuadër të projektit “Fuqizimi i akterëve të shërbimeve sociale për të ofruar shërbime cilësore dhe të qëndrueshme për fëmijët dhe familjet e cenueshme në Kosovë”, i cili mbështetet nga Unicef Kosovo Programme në partneritet me USAID Kosovo.

No Comments

Leave a Reply