KOMF mban takimin e Asamblesë së Përgjithshme, zgjedh anëtarët e Bordit Drejtues

KOMF mban takimin e Asamblesë së Përgjithshme, zgjedh anëtarët e Bordit Drejtues

11 Prill 2018

Koalicioni i OJQ-ve për Mbrojtjen e Fëmijëve – KOMF ka mbajtur takimin e Asamblesë së Përgjithshme.

Në pjesën e parë të ditës, është prezantuar dhe aprovuar Raporti narrativ dhe financiar për vitin 2017; Planifikimi strategjik 2018 – 2021 dhe Plani i veprimit për vitin 2018.

Në takim të Asamblesë së Përgjithshme janë prezantuar poashtu draft dokumentet e brendshme me qëllim të avancimit të qeverisjes së mirë brenda koalicionit. Dokumentet e prezantuara, të cilat pritet të aprovohen deri në fund të muajit Maj 2018 janë:

– Manuali i qeverisjes së mirë të KOMF

– Manuali i burimeve njerëzore

– Kodi i mirësjelljes

– Procedura e ankesës dhe

– Menaxhimi i pozitave të lira në Bordin  Drejtues.

Në pjesën e pasdites janë mbajtur zgjedhjet për anëtarët e Bordit Drejtues, ku anëtarët e KOMF kanë zgjedhur për anëtarë të Bordit Drejtues:

Burim Behluli (SOS Fshatrat e Fëmijëve) – President i Bordit

Gani Lluga (ASTRA) – Anëtar i Bordit

Petrit Tahiri (Qendra për Arsim e Kosovës) – Anëtar i Bordit

Muhamet Arifi (Balkan Sunflowers Kosova) – Anëtar i Bordit

Afrim Maliqi (HANDIKOS) – Anëtar i Bordit.

No Comments

Leave a Reply