KOMF mban takimin e Asamblesë së Përgjithshme

KOMF mban takimin e Asamblesë së Përgjithshme

19 Mars 2019

Koalicioni i OJQ-ve për Mbrojtjen e Fëmijëve në Kosovë – KOMF sot mbajti takimin e rradhës së Asamblesë së Përgjithshme.

Asambleja e përgjithshme aprovoi a) Raportin narrativ dhe financiar për vitin 2018; b) Planin e Veprimit për vitin 2019 si dhe c) Pagesën për anëtarësi.

Në takim u prezantua edhe raporti i auditit për KOMF për vitin 2018 si dhe drafti i Manualit për Nën financime.

Asambleja e Përgjithshme e KOMF në takimin e mbajtur më 19 mars 2019, votoi pro anëtarësimit të tri organizatave jo qeveritare: Public Organization for Local Initiatives and Supports – POLIS, Rrjeti i Lëvizjes Paqësore (NOPM)  dhe SOS Kopshti.

No Comments

Leave a Reply