KOMF mbështet hartimin e Ligjit të ri për Shërbime Sociale dhe Familjare

KOMF mbështet hartimin e Ligjit të ri për Shërbime Sociale dhe Familjare

9 Qershor 2021

KOMF në bashkëpunim me Ministrinë e Financave, Punës dhe Transfereve kanë mbajtur punëtorinë e radhës për Draft Ligjin për Shërbime Sociale dhe Familjare.

Në këtë punëtori u trajtuan rekomandimet e ofruara nga organizatat anëtare të KOMF dhe të lidhura po ashtu edhe me qëndrimin zyrtar të KOMF karshi këtij draft ligji.

Fokusi i diskutimeve në këtë takim ishte lidhur me shërbimet ditore dhe ato rezidenciale, skemën e kontraktimit dhe integrimin e shërbimeve sociale me ato shëndetësore e arsimore.

No Comments

Leave a Reply