Të arriturat kryesore të KOMF përgjatë vitit 2023

Të arriturat kryesore të KOMF përgjatë vitit 2023

Viti 2023 ishte vit i suksesshëm për KOMF, ku arriti të ketë ndikim në jetën e fëmijëve në Kosovë!

KOMF pati ndikim në përmirësimin e legjislacionit për fëmijët, fuqizimin e sistemit të mbrojtjes së fëmijëve përmes monitorimit dhe ngritjes së kapaciteteve si dhe rritjen e vetëdijësimit për të drejtat e fëmijëve.

KOMF falenderon të gjithë partnerët, bashkëpunëtorët dhe miqtë për bashkëpunimin dhe punën drejt përmbushjes së misionit të përbashkët – mbrojtjen e fëmijës.