KOMF priti në takim përfaqësues nga SIDA dhe KCSF

KOMF priti në takim përfaqësues nga SIDA dhe KCSF

KOMF priti në takim përfaqësues nga Agjencia Suedeze e Bashkëpunimit Ndërkombëtar (Sida – Styrelsen för Internationellt Utvecklingssamarbete) znj. Maria Melbing, znj. Ylva Marianne Sahlstrand dhe përfaqësues Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civili (KCSF) znj. Edona Krasniqi.

Në këtë takim u diskutua për gjendjen e fëmijëve në Kosovë dhe veprimet e KOMF për mbrojtjen e fëmijëve, në veçanti veprimet e KOMF drejt reformës në mbrojtje sociale.

No Comments

Leave a Reply