U mbajt takimi i rregullt i Bordit Drejtues të KOMF