Konferenca Nacionale për Arsimin Parauniversitar “Trekëndëshi pedagogjik”

Konferenca Nacionale për Arsimin Parauniversitar “Trekëndëshi pedagogjik”

KOMF mori pjesë në Konferencën Nacionale për Arsimin Parauniversitar “Trekëndëshi pedagogjik”, dedikuar (mirë)funksionimit të trekëndëshit pedagogjik, përkatësisht raportit prindër-fëmijë-mësimdhënës/e, të organizuar nga ETEA.

Panelet e diskutimit u organizuan në bashkëpunim me Koalicionin e Organizatave për Mbrojtjen e Fëmijëve (KOMF), SOS Fshatrat e Fëmijëve Kosovë dhe Qendra për Arsim e Kosovës, me ç’rast panelet u udhëheqën nga drejtorët/et e organizatave në fjalë Donjeta Kelmendi, Nezahat Ramadani Salihu dhe Petrit Tahiri.

Ajo që veçon këtë proces është fakti se të lartëpërmendurit, bazuar në diskutimet e zhvilluara do të hartojnë politika të shkurtëra (brief policy) lidhur me mirëfunksionimin e trekëndëshit pedagogjik, rekomandimet dhe propozimet e së cilave do të shpërndahen tek të gjitha institucionet relevante të arsimit paraunversitar në Kosovë.

No Comments

Leave a Reply