Mbahet punëtoria për financimin e shërbimeve sociale në rajonin e Gjilanit

Mbahet punëtoria për financimin e shërbimeve sociale në rajonin e Gjilanit

U mbajt punëtoria dy ditore e rradhës për financimin e shërbimeve sociale, me Komunën e Gjilanit, Kamenicës dhe Vitisë.

Përgjatë dy ditëve të punëtorisë përfaqësuesit nga komunat diskutuan dhe identifikuan problemet në komunat e tyre dhe ata u informuan se si të planifikojnë, kostojnë, dhe kontraktojnë, shërbime sociale, në mënyrë që të ofrojnë shërbime sociale cilësore.

Kjo punëtori u mundësua në kuadër të projektit “Fuqizimi i akterëve të shërbimeve sociale për të ofruar shërbime cilësore dhe të qëndrueshme për fëmijët dhe familjet e cenueshme”, mbështetur nga Unicef Kosovo Programme në partneritet me USAID Kosovo.

No Comments

Leave a Reply