Mbahet punëtoria sensibilizuese për zbatimin e Ligjit për Mbrojtjen e fëmijës në komunën e Pejës

Mbahet punëtoria sensibilizuese për zbatimin e Ligjit për Mbrojtjen e fëmijës në komunën e Pejës

Punëtoria e fundit për këtë vit për 𝐋𝐢𝐠𝐣𝐢𝐧 𝐩𝐞̈𝐫 𝐌𝐛𝐫𝐨𝐣𝐭𝐣𝐞𝐧 𝐞 𝐅𝐞̈𝐦𝐢𝐣𝐞̈𝐬 po mbahet me profesionistë të mandatuar për mbrojtjen e fëmijës nga Komuna e Pejës dhe Deçanit.

Përgjatë dy ditëve të punëtorisë, përfaqësuesit nga komunat do të njoftohen lidhur me përgjegjësitë që dalin nga Ligji për Mbrojtjen e Fëmijës.

KOMF në bashkëpunim me Office for Good Governance- office of the Prime Minister in Kosovo do të vazhdojnë ngritjen e kapaciteteve në komuna, mundësuar në kuadër të projektit “Fuqizimi i akterëve të shërbimeve sociale për të ofruar shërbime cilësore dhe të qëndrueshme për fëmijët dhe familjet e cenueshme”, mbështetur nga Unicef Kosovo Programme në partneritet me USAID Kosovo.

No Comments

Leave a Reply