Qëndrim i përbashket mes IAP, KOMF dhe LQPS

Qëndrim i përbashket mes IAP, KOMF dhe LQPS

Institucioni i Avokatit të Popullit, KOMF dhe Lidhja e Qendrave për Punë Sociale Kosovë kanë paraqitur një qëndrim të përbashkët sa i përket dy projektligjeve që mëtojnë të ndihmojnë fëmijët dhe familjet dhe kanë kërkuar nga qeveria e Kosovës që t’i miratojnë këtë vit, sipas agjendës legjislative.

Lexo më shumë këtu: https://bit.ly/3A9ZM1q

No Comments

Leave a Reply