QËNDRIM PËR GRANTIN SPECIFIK PËR SHËRBIME SOCIALE

QËNDRIM PËR GRANTIN SPECIFIK PËR SHËRBIME SOCIALE

Me qëllim të zgjidhjes së problemit të financimit të shërbimeve sociale për fëmijët dhe qytetarët në nevojë, Koalicioni i OJQ–ve për Mbrojtjen e Fëmijëve – KOMF me 31 organizatat anëtare, ka publikuar “Qëndrimin për Grantin Specifik për Shërbime Sociale”.

Qëndrimi për Grantin Specifik për Shërbime Sociale është qëndrim i përbashkët i Koalicionit të OJQ–ve për Mbrojtjen e Fëmijëve – KOMF, Institucionit të Avokatit të Popullit dhe Asociacionit të Komunave të Kosovës.

Ky qëndrim është hartuar në kuadër të projektit “Aksioni i Përbashkët për Decentralizim”, financuar nga Bashkimi Europian, menaxhuar nga Zyra e BE-së në Kosovë dhe implementuar nga Koalicioni i OJQ–ve për Mbrojtjen e Fëmijëve në Kosovë – KOMF në partneritet me Organizatën për Fëmijët pa Kujdes Prindëror – OFAP, SOS Fshatrat e Fëmijëve Kosovë dhe KMOP.

Për të lexuar qëndrimin e plotë, ju lutem klikoni këtu.

No Comments

Leave a Reply