Shënimi i 16 ditëve të aktivizmit kundër dhunës me bazë gjinore – “Dhuna ndaj vajzave – Drejt parandalimit dhe reagimit efektiv”

Shënimi i 16 ditëve të aktivizmit kundër dhunës me bazë gjinore – “Dhuna ndaj vajzave – Drejt parandalimit dhe reagimit efektiv”

𝐒𝐡𝐞̈𝐧𝐢𝐦𝐢 𝐢 𝟏𝟔 𝐝𝐢𝐭𝐞̈𝐯𝐞 𝐭𝐞̈ 𝐚𝐤𝐭𝐢𝐯𝐢𝐳𝐦𝐢𝐭 𝐤𝐮𝐧𝐝𝐞̈𝐫 𝐝𝐡𝐮𝐧𝐞̈𝐬 𝐦𝐞 𝐛𝐚𝐳𝐞̈ 𝐠𝐣𝐢𝐧𝐨𝐫𝐞 – “Dhuna ndaj vajzave – Drejt parandalimit dhe reagimit efektiv”

KOMF, në bashkëpunim me Unicef Kosovo Programme dhe UN Women Kosovo mbajtën tryezën e rrumbullakët me temë “Dhuna ndaj vajzave – Drejt parandalimit dhe reagimit efektiv”, që u organizua në kuadër të fushatës globale “16 Ditët e Aktivizmit kundër Dhunës me Bazë Gjinore”.

Qëllimi i tryezës ishte diskutimi mbi situatën aktuale të dhunës ndaj vajzave në Kosovë, identifikimi i mundësive dhe iniciativave të përbashkëta për përmirësimin e situatës. Poashtu, kjo tryezë pati për qëllim të përçoj thirrjen për zhvillim të hulumtimeve, avancim të politikave dhe programeve me fokus në parandalimin dhe reagimin ndaj formave të dhunës.

Paneli i përbërë nga Albulena Haxhiu – Ministre e Drejtësisë, Donjeta Kelmendi – KOMF, Nona Zicherman – UNICEF Kosovë, Dr. Bergita Curri – Specialiste e Mjekësisë Ligjore hapën diskutimin duke ndarë të dhëna mbi dhunën ndaj vajzave në Kosovë dhe duke bërë thirrje për përmirësim të situatës.

Në panelin e dytë morën pjesë profesionistë që punojnë në mbrojtjen e fëmijës, si Adile Shaqiri Basha – Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve, Azize Sekiraqa – Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit, Valbona Çitaku – Shpresa dhe Shtëpitë e Fëmijëve-Kosovë, Kapiten Melihate Sefedini – Policia e Kosovës dhe Valdet Plakolli – Psikolog shkollor. Paneli i profesionistëve diskutuan mbi gjendjen aktuale sa i përket dhunës me baze gjinore dhe ofruan rekomandimet për parandalimin dhe adresimin e kësaj çështje.

Ndër rekomandimet kryesore që u adresuan nga KOMF ishin:

– Krijimin e programeve për parandalimin e dhunës dhe fuqizimin e sistemit parandalues dhe referues në shkolla;

– Inspektimin e trajtimit të rasteve të dhunës seksuale ndaj fëmijëve, përfshirë trajtimin e kryesve të veprave penale që kanë të bëjnë me dhunë seksuale, gjatë tre viteve të fundit;

– Krijimin e databazës së personave të dënuar për vepra penale kundër integritetit seksual të fëmijëve dhe rrjedhimisht ndalimin e qasjes së tyre tek fëmijët, sipas modeleve ekzistuese në hapësirën Evropiane, duke u bazuar në Ligjin për Mbrojtjen e Fëmijës;

– Ashpërsimin e dënimeve që shqiptohen ndaj kryerësve të veprave penale kundër integritetit seksual brenda limiteve të përcaktuara me Kodin Penal;

– Ofrimin urgjent të trajtimit dhe mbrojtjes adekuate për të gjithë fëmijët, viktima të ngacmimit apo abuzimit seksual;

– Përgjegjësi dhe llogaridhënie nga profesionistët e mandatuar për mbrojtje të fëmijës, në rast dështimi gjatë ushtrimit të obligimit ligjor për trajtimin efikas të këtyre rasteve;

No Comments

Leave a Reply